DOBRE PRAKTYKI

The Tata’s Programme 

Czynniki społeczne w Indiach odgrywają kluczową rolę w dostępie do wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych, decydując o możliwościach obywateli (w tym zawodowych, wpływających na poziom życia, wyjście z biedy itp.). Pomimo zauważalnego szybkiego wzrostu gospodarczego Indii i zmniejszającego się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ubóstwa, wzrasta nierówność społeczna, co budzi niepokój. Ubóstwo i wykluczenie społeczne […]

Opis dobrej praktyki

Czynniki społeczne w Indiach odgrywają kluczową rolę w dostępie do wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych, decydując o możliwościach obywateli (w tym zawodowych, wpływających na poziom życia, wyjście z biedy itp.). Pomimo zauważalnego szybkiego wzrostu gospodarczego Indii i zmniejszającego się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ubóstwa, wzrasta nierówność społeczna, co budzi niepokój. Ubóstwo i wykluczenie społeczne mają swoje korzenie w zaszłościach historycznych (podział na kasty, plemienia i płeć). Kulturowo zakorzenione systemy utrwalają nierówności, a także utrudniają grupom najmniej uprzywilejowanym korzystanie z szans gospodarczych.

The TATA Group, prowadząc swą aktywność biznesową w wielu sektorach – od produkcji aż po informatykę i usługi hotelarskie – kieruje się zasadą, że fabryki tworzą tak wiele miejsc pracy, że znajduje się w nich przestrzeń do zatrudniania osób z najniższym poziomem edukacji, by ułatwić im wejście na rynek pracy. Biznes i produkcja mają podwójną rolę w redukcji ubóstwa: z jednej strony służą ubogim, wytwarzając przystępne cenowo towary i usługi. Tworzą też ubogim możliwość zatrudnienia, ponieważ wiele towarów i usług produkowanych jest właśnie przez nich.

W swych działaniach, The TATA Group  – jako producent dóbr i usług –  dostrzega swój wpływ na skalę ubóstwa poprzez rodzaj towarów i usług, które produkuje. Oferuje więc również takie, które mogą służyć biednym. Po drugie, firma zwraca uwagę na jakość zatrudnienia, zarówno bezpośrednio wewnątrz firmy, jak również w łańcuchu dostaw. Jest ona świadoma istnienia procesów, w których uczestniczy otoczenie, w tym inni ludzie, i stara się wpływać pozytywnie na to otoczenie (tworzy możliwość zatrudniania kobiet i ludzi wykluczonych społecznie i angażuje ich w łańcuch wartości). Po trzecie, firma tworzy rozwiązania dla społeczności – Tata Consultancy Services opracował „mKrishi”, aplikację na telefony komórkowe, która dostarcza rolnikom spersonalizowane porady. Oprócz zapewnienia im dostępu do informacji takich jak pogoda, porady praktyczne i ceny, oferuje im także dostęp do nowych rynków zbytu. Wcześniej rolnik musiał liczyć na gest dobrej woli ze strony pośrednika, teraz ma dużo lepszą pozycję na rynku. Partnerstwa z innymi organizacjami, w tym pozarządowymi i urzędami, pomagają realizować szkolenia praktyczne dla rolników, dzięki którym rozwijają oni swoje kompetencje. Po przejściu szkolenia rolnicy otrzymują swoje pierwsze stada (np. kurcząt), a docelowo podnoszą swoje dochody i poziom życia.

Już dwa miesiące po udziale w programie dla rolników uczestnicy zaraportowali wzrost dochodu, co znacząco poprawiło jakość ich życia. Udział w programie – zgodnie z zasadami: Employment, Employability, Entrepreneurship, and Education – redukuje nierówności i ogranicza wykluczenie społeczne.

Powrót do Bazy dobrych praktyk

1. Koniec z ubóstwem
2. Zero głodu
10. Mniej nierówności
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: TATA
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY