DOBRE PRAKTYKI

Toilets for a better tomorrow

W ramach swojego programu Sustainable Living Plan firma Unilever, a głównie marka Domestos, podjęła współpracę z organizacją UNICEF, posiadającą doświadczenie w szerokiej współpracy z rządami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi na rzecz swojego globalnego programu WASH

Opis dobrej praktyki

Dostęp do czystej i bezpiecznej toalety jest jednym z podstawowych praw człowieka. Wciąż jednak około 1/3 ludności na świecie żyje bez odpowiednich warunków sanitarnych i dostępu do czystej wody, a nierzadko także bez dostępu do toalety. Niewłaściwe warunki sanitarne nie tylko zmniejszają komfort życia, ale często stanowią przyczynę chorób, na które w krajach rozwijających się umiera kilkaset dzieci rocznie. Brak podstawowych urządzeń sanitarnych w tych krajach dotyka nawet 2,5 miliarda ludzi, co skutkuje załatwianiem potrzeb fizjologicznych na zewnątrz. Problem ten jest szczególnie dokuczliwy w odniesieniu do dziewcząt i kobiet – to właśnie one, oprócz potencjalnych chorób, są narażone na różnego rodzaju przykre, traumatyczne doświadczenia: wstyd, upokorzenie, a nawet przemoc na tle seksualnym. Dodatkowo, dziewczynki w czasie menstruacji nie mogą uczęszczać regularnie do szkół, ze względu na brak toalet na ich terenie.

W ramach swojego programu Sustainable Living Plan firma Unilever, a głównie marka Domestos, podjęła współpracę z organizacją UNICEF, posiadającą doświadczenie w szerokiej współpracy z rządami, organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi na rzecz swojego globalnego programu WASH (Water, Sanitation and Higiene), prowadzonego w ponad 100 krajach na całym świecie.

W latach 2012 – 2015 partnerstwo Domestosa z UNICEF-em pomogło 6,2 milionom osób w uzyskaniu dostępu do czystej toalety i higieny poprzez dostarczenie urządzeń sanitarnych i podniesienie kompetencji społeczności w zakresie ich serwisowania, a także działania edukacyjne dotyczące znaczenia czystości toalet, higieny czy zmiany nawyków.

Jednym z mechanizmów wspierających działanie partnerskie Unilevera i organizacji UNICEF jest marketing społecznie zaangażowany (CRM – cost related marketing). W jego ramach firma zachęca do kupowania produktów Domestos, ze sprzedaży których przeznacza 5% wpływów na działania UNICEF-u w zakresie budowy urządzeń sanitarnych i programu WASH.

Innym działaniem firmy jest współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapewnienia dzieciom dostępu do czystych toalet w szkołach oraz edukacji dotyczącej zasad higieny. Głównymi regionami tych działań są szkoły w Wietnamie, Południowej Afryce, Indonezji, Turcji, Brazylii oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. W Polsce program jest realizowany przez markę Domestos pod nazwą „Wzorowa Łazienka”.

Krajem, w którym problem dostępu do toalet w domach jest szczególnie dotkliwy, są Indie. To tutaj wypróżnianie się na zewnątrz powoduje produkowanie niekontrolowanych zanieczyszczeń sanitarnych na ogromną skalę. W stanie Bihar 80% gospodarstw wiejskich w ogóle nie ma toalet. Aby zrealizować cel postawiony sobie przez Unilever, by do końca 2019 r. zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu w Indiach toaletę, firma pilotażuje wiele modeli działań. Jednym z nich są tzw. Domestos Toilet Academy (DTA). W ramach akademii lokalni przedsiębiorcy są szkoleni w kierunku instalowania i serwisowania toalet, a lokalna społeczność jest uświadamiana i edukowana w kontekście higieny zarówno osobistej, jak i higieny pracy. Przy projektach w Indiach Unilever współpracuje przede wszystkim z organizacją Bill&Melinda Gates Foundation, eKutir, a także innymi, lokalnymi NGOs. Dzięki tym partnerstwom przeszkolono ponad 500 przedsiębiorców, a do użytku gospodarstw domowych oddano do użytku 116 000 toalet.

 

3. Dobre zdrowie i jakość życia
6. Czysta woda i warunki sanitarne
10. Mniej nierówności
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Unilever
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY