DOBRE PRAKTYKI

Lepsza współpraca z drobnymi rolnikami

Unilever do 2020 roku zamierza pozyskiwać surowce rolne w sposób zrównoważony. Integralną częścią tego procesu są dostawcy, w tym drobne gospodarstwa. Firma chce je wesprzeć w poprawie praktyk rolnych: wdrożenie zaleceń może przynieść nawet trzykrotnie większe plony, zapewniając właścicielom gospodarstw wyższe dochody i lepsze perspektywy na przyszłość.

Opis dobrej praktyki

Unilever do 2020 roku zamierza pozyskiwać surowce rolne w sposób zrównoważony. Integralną częścią tego procesu są dostawcy, w tym drobne gospodarstwa. Firma chce je wesprzeć w poprawie praktyk rolnych: wdrożenie zaleceń może przynieść nawet trzykrotnie większe plony, zapewniając właścicielom gospodarstw wyższe dochody i lepsze perspektywy na przyszłość.

Dostawcy Unilever zyskują na tej współpracy możliwość długoterminowego, bezpiecznego wzrostu biznesu i szanse na jego dywersyfikację w przyszłości, Unilever z kolei ma zapewnioną lokalną, konkurencyjną i zrównoważoną podaż surowców do swoich produktów.

W 2014 roku Unilever podpisał – jako pierwszy reprezentant sektora prywatnego – pięcioletnią umowę z International Fund for Agricultural Development (IFAD). Dzięki temu partnerstwu Unilever może uzupełniać swoje eksperckie doświadczenie dotyczące zrównoważonego rolnictwa wiedzą IFAD w kwestiach współpracy z drobnymi rolnikami i przedsiębiorcami wiejskimi. Jednym z przykładów takiego partnerstwa jest współpraca marki Knorr z IFAD i GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), w ramach której rolnicy z Cassavy odbywają szkolenia z praktycznego wymiaru zrównoważonego rolnictwa.

 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Unilever
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY