DOBRE PRAKTYKI

Velux: strategia zrównoważonego rozwoju

Velux wprowadza nową strategię klimatyczną i dąży do neutralności węglowej przed 2030 rokiem.

Wyzwanie

Wylesianie to proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, który następuje wskutek antropopresji wynikającej z nadmiernego wykorzystywania lasów i ich zasobów oraz zanieczyszczenia środowiska. Produkcja okien z drewna przyczynia się do zjawiska wylesiania, i dlatego zaangażowanie firm takich jak Velux w działania pro-środowiskowe obnażone jest ogromną wartością.

Powiązane ze strategią firmy

Wychodząc na przeciw klientom, dla których temat zrównoważonego rozwoju jest bliski, Velux zaangażował się w działania na rzecz klimatu i środowiska. Do 2030 roku firma zobowiązała się zmniejszyć o połowę emisji CO2 związanych ze swoimi produktami i stworzenie opakowań w 100% nadających się do recyklingu.

Opis dobrej praktyki

W 2020 Velux wprowadził strategię klimatyczną o nazwie “It’s our nature”. Firma ogłosiła, że do 2030 roku dąży do neutralności węglowej, co wymaga istotnego obniżenia śladu węglowego.

Velux zaangażował się w rekultywację i ochronę lasów oraz zadeklarował, iż drewno pozyskiwane do produkcji okien dachowych nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i bioróżnorodność.

 

Efekty dobrej praktyki

Strategia klimatyczna firmy Velux jest wciąż bardzo nową inicjatywą, lecz już w 2019 roku 99.6% drewna używanego do produkcji okien dachowych pochodziło z lasów certyfikowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Przemysłu drzewnego, meblowa, papiernicza Budowlana i nieruchomości Handlowa Ochrona środowiska Usługowa
ORGANIZACJA: Velux
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY