DOBRE PRAKTYKI

W drodze do pracy

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET W drodze do pracy to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających dłuższy czas – przez minimum rok – bez pracy. Realizowany jest cyklicznie, od 2013 roku przez firmę Henkel we współpracy z warszawską Fundacją Miejsce Kobiet. Jak pokazują badania, kobiety są grupą, którą charakteryzuje niższy poziom aktywności zawodowej i dłuższe przerwy w […]

Opis dobrej praktyki

AKTYWIZACJA ZAWODOWA KOBIET

W drodze do pracy to społeczny projekt aktywizacji zawodowej kobiet pozostających dłuższy czas – przez minimum rok – bez pracy. Realizowany jest cyklicznie, od 2013 roku przez firmę Henkel we współpracy z warszawską Fundacją Miejsce Kobiet.

Jak pokazują badania, kobiety są grupą, którą charakteryzuje niższy poziom aktywności zawodowej i dłuższe przerwy w pracy, najczęściej związane z koniecznością opieki nad członkami rodziny – dziećmi lub seniorami. Ich powrót do zawodowej aktywności jest trudny, gdyż utraciwszy kontakt ze środowiskiem zawodowym, nie potrafią realnie ocenić swoich szans, nie mają rozeznania w aktualnej sytuacji na rynku zatrudnienia ani skutecznej strategii poszukiwania pracy.

Projekt „W drodze do pracy” służy wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy poprzez wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego, co w efekcie ma im pomóc w powrocie do pracy. Oferuje kobietom, pozostającym bez pracy od co najmniej roku udział w 10- tygodniowym kursie, przygotowanym i przeprowadzonym przez ekspertów – pracowników i współpracowników Fundacji Miejsce Kobiet. Elementami kursu są m.in. trening z psychologiem, program aktywizacji zawodowej „Spadochron”, ćwiczenia z autoprezentacji, zajęcia z przedsiębiorczości, a także – jeśli zaistnieje taka potrzeba – konkretne szkolenia zawodowe, np. kurs księgowości czy florystyczny. W każdej edycji jednorazowo bierze udział 20 kobiet.

W ramach zajęć odbywają się także wspólne warsztaty z menedżerkami firmy Henkel, dzięki którym uczestniczki kursu mają okazję zetknąć się z realiami pracy i pracownikami międzynarodowej organizacji, aby poprzez uzyskane od nich wsparcie wzmocnić poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

REZULTATY I EFEKTY

Do 2016 r. udział w programie wzięło 120 kobiet, z których już ponad połowa znalazła ponownie swoje miejsce na rynku pracy.

Wśród uczestniczek projektu, które wróciły do życia zawodowego, są kobiety, które pozostawały bez pracy rok lub dwa lata, ale i takie, które były bezrobotne nawet kilkanaście lat. Spektrum zawodów i miejsc pracy, w których odnalazły się uczestniczki „W drodze do pracy” jest bardzo szerokie. Niektóre pracują w swoim zawodzie, inne w zupełnie nowym, co w dużej mierze umożliwiły im odbyte w ramach projektu kursy zawodowe. Panie pracują w małych i dużych firmach, prowadzą własną działalność artystyczną czy spółdzielnię socjalną. Także przekrój specjalizacji jest szeroki – niektóre osoby zajmują się księgowością, inne spedycją, PR-em czy prowadzeniem kawiarni.

5. Równość płci
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: Henkel
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY