DOBRE PRAKTYKI

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników, oraz rozwija ich wiedzę i kompetencje.

Wyzwanie

Według GSK program wolontariatu pracowniczego pomaga stworzyć silniejsze więzi z firmą i jej partnerami, oraz lepiej poznać ich działalność. Pozytywnie wpływa to na zaangażowanie pracowników, ale również rozwija ich kompetencje.

Powiązane ze strategią firmy

Pracownicy poświęcają czas i wiedzę realizując wolontariat na całym świecie. Daje im to okazję bliżej poznać organizacje partnerskie i rozwinąć umiejętności w nowych obszarach. Partnerzy zyskują GSK dzięki programowi, gdyż otrzymują nowych pracowników, których ekspertyza jest przydatna przy realizacji projektów. 

Opis dobrej praktyki

GSK posiada dwa programy wolontariatu pracowniczego: PULSE i Orange Days.

PULSE to długoterminowy wolontariat kompetencyjny, polegający na pełnoetatowej pracy dla organizacji pozarządowej. Wolontariusz jest dobierany do potrzeb partnerskiej organizacji. 

Orange Days to jednodniowy, dodatkowo płatny urlop, który pracownicy mogą poświęcić na wolontariat. 

 

Efekty dobrej praktyki

Badania przeprowadzone przez GSK i ich partnerów wykazały, że programy wolontariatu pracowniczego mają istotny wpływ na działanie organizacji charytatywnych i pozarządowych. 93% partnerów GSK ogłosiło, iż ich organizacja funkcjonuje skuteczniej dzięki pomocy od wolontariuszy GSK. 

Ponadto, w 2018 zarejestrowano ponad 121 tysięcy wolontariatu wykonanego przez 10 429 pracowników GSK w 77 różnych krajach. 

13. Działania w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: GSK
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY