DOBRE PRAKTYKI

Współpraca z CNK

Opis dobrej praktyki

BASF Polska od 10 lat Wspołpracuje z CNK gdzie BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego. To wyjątkowe miejsce, gdzie dzieci, młodzież i dorośli są angażowani w odkrywanie tajników chemii. Uczniowie pod okiem kompetentnych opiekunów mogą tam samodzielnie wykonywać ciekawe doświadczenia chemiczne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Współpracując z uczelniami wyższymi BASF stara się zainteresować młodych ludzi naukami ścisłymi, a szczególnie chemią. Prowadzimy wykłady, wspieramy liczne inicjatywy studenckie i bierzemy udział w spotkaniach organizowanych przez i dla studentów, z którymi dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem. Przykładem może być projekt „Zarządzanie Biznesem Technologicznym” realizowany z Politechniką Warszawską. To cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli BASF na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, który dostarcza wiedzy i informacji z różnych dziedzin, takich jak chemia przemysłowa, zarządzanie przedsiębiorstwem czy CSR.

4. Dobra jakość edukacji
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: BASF Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY