DOBRE PRAKTYKI

Współpraca z dostawcami

Współpraca z świadomymi dostawcami wpływa pozytywnie na jakość dostarczanych usług i materiałów.

Wyzwanie

Bayer jest jedną z największych sieci farmaceutycznych na świecie, a jego działanie jest uzależnione od skutecznego łańcucha dostaw. Zachowanie konkurencyjności i atrakcyjności na rynku jest zależne od efektywnej współpracy z dostawcami poprzez dostarczanie wysokojakościowych materiałów i usług. 

Powiązane ze strategią firmy

Chcąc uczynić łańcuch dostaw bardziej zrównoważonym Bayer wdrożył 4-etapowy proces współpracy z dostawcami. Składa się on z następujących elementów:

 

  • Świadomość dostawców: oczekiwania w zakresie etyki, warunków pracy, BHP, środowiska, jakości i systemów zarządzania zostały zdefiniowane w Kodeksie Postępowania Dostawców, które jest dostępny dla wszystkich dostawców Bayer
  • Wybór dostawców do oceny: dostawcy są oceniani za pomocą algorytmu pod kątem spełnienia wymagań zrównoważonego rozwoju 
  • Ocena dostawców pod względem spełniania wymogów zrównoważonego rozwoju: wybrani dostawcy są audytowani przez zewnętrznych audytorów lub przez EcoVadis
  • Rozwój dostawców: wyniki audytów są analizowane i dokumentowane. W przypadku braków lub niezgodności podejmowane są działania mające na celu dostosowanie standardów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Opis dobrej praktyki

GSK posiada dwa programy wolontariatu pracowniczego: PULSE i Orange Days.

PULSE to długoterminowy wolontariat kompetencyjny, polegający na pełnoetatowej pracy dla organizacji pozarządowej. Wolontariusz jest dobierany do potrzeb partnerskiej organizacji. 

Orange Days to jednodniowy, dodatkowo płatny urlop, który pracownicy mogą poświęcić na wolontariat. 

 

Efekty dobrej praktyki

Bayer oczekuje, że wszyscy strategicznie istotni dostawcy będą mieli wynik przynajmniej 45 ze 100 punktów w analizie EcoVadis, świadczącym o satysfakcjonującym poziomie działania na rzecz środowiska i społeczeństwa. Firma planuje również wdrażać dalsze procesy ewaluacji przyszłych dostawców, w celu wspierania firm, które reprezentują odpowiednie wartości i działania.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: Bayer
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY