DOBRE PRAKTYKI

Wszystkie produkty z certyfikatem MSC

Prawie 90% światowych zasobów rybnych jest nadmiernie eksploatowanych bądź tez całkowicie wyeksploatowanych. Niedługo w morzach i oceanach zabraknie dzikich ryb i owoców morza. Jako największy producent ryb mrożonych w Polsce firma FRoSTA zobowiązana jest, by troszczyć się o stan zasobów ryb w morzach i oceanach, i zachować je dla przyszłych pokoleń. Przedstawiciele firmy mają świadomość, […]

Opis dobrej praktyki

Prawie 90% światowych zasobów rybnych jest nadmiernie eksploatowanych bądź tez całkowicie wyeksploatowanych. Niedługo w morzach i oceanach zabraknie dzikich ryb i owoców morza.

Jako największy producent ryb mrożonych w Polsce firma FRoSTA zobowiązana jest, by troszczyć się o stan zasobów ryb w morzach i oceanach, i zachować je dla przyszłych pokoleń.

Przedstawiciele firmy mają świadomość, że realne efekty osiąga się poprzez współpracę z rybakami, przetwórcami i konsumentami. Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC łączy działania wszystkich zainteresowanych stron na rzecz zrównoważonych połowów i daje rzeczywiste wyniki.

Program MSC należy do wiodących i najbardziej rozpoznawalnych na świecie systemów certyfikacji rybołówstwa. Opiera się na ocenie połowu ryb i całego łańcucha dostaw pod kątem standardów zrównoważonego rybołówstwa. Warto wiedzieć, że analizie podlega wpływ połowu na zachowanie struktury, produktywności, funkcji oraz różnorodności ekosystemu morskiego. Krótko mówiąc, program MSC oznacza troskę o zasoby mórz i oceanów. Standardy certyfikacji MSC zostały opracowane w porozumieniu z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi i są jednakowe dla wszystkich podmiotów na całym świecie – troska o mądre i zrównoważone połowy powinna mieć zasięg globalny.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Udział w procesie certyfikacji MSC jest wkładem FRoSTY w ochronę zasobów ryb w morzach i oceanach. FRoSTA przykłada ogromną wagę do kwestii poszanowania ekosystemu morskiego i wyrazem tego jest właśnie niebieski znak MSC na produktach FRoSTY. Jego uzyskanie wiązało się ze sporym wysiłkiem dla całej firmy. Certyfikacja MSC jest procesem długotrwałym, gdyż obejmuje nie tylko fabryki, ale wymaga również weryfikacji dostawców pod kątem posiadania przez nich certyfikatu MSC. Wysiłek ten jednak został nagrodzony – FRoSTA, jako pierwszy producent na polskim rynku, może poszczycić się niebieskim certyfikatem MSC na opakowaniach wszystkich swoich produktów gwarantującym, że ryby zostały złowione w sposób zgodny z restrykcyjnymi, międzynarodowymi normami zrównoważonego rybołówstwa, tj. z zachowaniem struktury, produktywności, funkcji oraz różnorodności ekosystemu morskiego.

OPIS REALIZOWANEJ PRAKTYKI

Działania FRoSTY trwają już od kilku lat. Najpierw certyfikat MSC musiały otrzymać fabryki. Wymagało to wdrożenia wielu procedur. Wiązało się również z weryfikacją dostawców pod kątem posiadania przez nich certyfikatu MSC. Ostatnim etapem było umieszczenie niebieskiego znaku MSC na produktach rybnych FRoSTY.

Dodatkowo, FRoSTA realizuje projekt „Może zadbajmy o morze” – to wkład firmy w edukację konsumentów, poświęcony świadomym wyborom. Interaktywna wystawa ma za zadanie promować odpowiedzialny zakup ryb i popularyzować ideę MSC, czyli certyfikacji zrównoważonego rybołówstwa. Opiera się na koncepcji gier i zabaw edukacyjnych, które w prosty sposób pokazują, jakie znaczenie dla ekosystemu morskiego ma świadomy wybór ryb przez każdego z nas. W skład wystawy wchodzą m.in. interaktywna gra, która pozwoli podążyć śladem ryby od momentu złowienia jej przez rybacki kuter do czasu trafienia na nasze talerze, czy specjalne urządzenie w formie niecodziennej kasy fiskalnej, umożliwiające dokonanie wirtualnego zakupu ryby – na paragonie w miejscu, gdzie tradycyjnie znajduje się cena, pojawią się informacje, które z wybranych przez konsumenta ryb pochodzą ze zrównoważonych łowisk.

REZULTATY I EFEKTY

Podczas wszystkich lat prowadzenia projektu, tj. od roku 2014, FRoSTA osiągnęła wiele ważnych rezultatów – przede wszystkim w zakresie innowacyjności w trosce o środowisko, a także w kwestii edukacji konsumentów:

  • FRoSTA, jako pierwsza marka w Polsce, do produkcji dań rybnych używa tylko i wyłącznie ryb pochodzących ze zrównoważonych, certyfikowanych łowisk MSC.
  • Podczas cyklicznych wydarzeń „Może zadbajmy o morze” FRoSTA mówi nie tylko o tym, jak ważna jest ochrona zasobów mórz i oceanów z perspektywy produkcji, lecz przede wszystkim tłumaczy, jak wielką rolę odgrywają codzienne wybory konsumenckie. Stanowisko wystawowe gościło w miastach na terenie całej Polski, a podczas eventów edukacyjnych „Może zadbajmy o morze” liczba odwiedzających wyniosła ponad 9 tysięcy osób.

WYZWANIA

FRoSTA, wykorzystując w swoich produktach wyłącznie ryby i owoce morza z certyfikatem MSC, zrealizowała projekt pionierski na skalę kraju. Wymagał on wiele pracy od strony technicznej, wiązał się również z ogromną odpowiedzialnością – FRoSTA stała się wzorem dla innych producentów. Dodatkowym wyzwaniem okazała się niska świadomość społeczna dot. ochrony zasobów mórz i oceanów. Nie wystarczy certyfikat – konieczna jest też edukacja. Właśnie dlatego powstał projekt „Może zadbajmy o morze”. Podczas cyklicznych eventów, realizowanych w całej Polsce, konsumenci dowiadują się dlaczego ważna jest troska o ekosystem morski oraz w jaki sposób codziennie mogą angażować się w te działania. Poznają też niebieski znak MSC, dzięki któremu ich wybory i zakupy stają się łatwiejsze. Największym wyzwaniem jest dla FRoSTY dążenie do długotrwałego efektu – zmiany postaw i nawyków konsumentów.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Największą korzyścią dotykającą wszystkich interesariuszy projektu jest bez wątpienia ochrona środowiska naturalnego. Będąc jednym z największych przetwórców rybnych, przedstawiciele firmy czują ogromną odpowiedzialność, która na nich spoczywa. Proces zmiany firma rozpoczęła od samej siebie, co bez wątpienia zwiększyło jej wiarygodność. FRoSTA zwraca szczególną uwagę na swoje wybory oraz skutki działań po to, by odpowiedzialnie zachęcać innych do zmian i dobrych praktyk.

Certyfikat MSC na opakowaniach ryb zdecydowanie ułatwia konsumentom wybór. Nie muszą pamiętać długiej listy gatunków zagrożonych, żeby z całkowitą pewnością stwierdzić, że ryba, którą kupują, została złowiona z poszanowaniem ekosystemu morskiego. Wystarczy, że sprawdzą, czy produkt posiada niebieski znak MSC. Wybierając produkty z certyfikatem MSC, firma przykłada swoją cegiełkę do zachowania łowisk dla przyszłych pokoleń.

← Powrót do Bazy dobrych praktyk

14. Życie pod wodą
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Frosta
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY