DOBRE PRAKTYKI

Zrównoważone rozwiązania dla miast

U podstaw działania YIT leży idea zrównoważonych miast, w których ludzie czują się dobrze, bezpiecznie, które funkcjonują nie szkodząc środowisku naturalnemu i rozwijają się z pokolenia na pokolenie.

Opis dobrej praktyki

YIT to największa firma zajmująca się budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą w Finlandii, jedna z największych w Europie i największa spośród przedsiębiorstw zagranicznych budownictwa mieszkaniowego w Rosji. U podstaw działania YIT leży idea zrównoważonych miast, w których ludzie czują się dobrze, bezpiecznie, które funkcjonują nie szkodząc środowisku naturalnemu i rozwijają się z pokolenia na pokolenie.

W swojej ofercie firma ma wiele modeli zrównoważonych rozwiązań dla miast. Jednym z nich jest „Tripla”. Swoje zastosowanie znalazła w Pasili – na przedmieściu Helsinek. Tripla to trzyblokowy kompleks z centrum handlowym, garażem, węzłem komunikacyjnym, budynkami mieszkalnymi, hotelowymi i biurowymi. Całkowity obszar obejmie docelowo ok. 183 tys. m2., a projekt będzie budowany etapami w latach 2019 – 2022 r. Tripla zlokalizowana zostanie w samym sercu węzłów: kolejowego, tramwajowego oraz autobusowego i będzie spełniać najwyższe poziomy standardów środowiskowych LEED. Zielone dachy pokryją 1/3 powierzchni dachów i stworzą wrażenie parku. Dzielnica będzie także wyposażona w 3400 miejsc parkingowych dla rowerów, miejsca do ładowania samochodów elektrycznych, dzięki zastosowaniu rozwiązań infrastrukturalnych zużycie wody będzie niższe o 20% w porównaniu do standardowych systemów, a odpady będą gromadzone za pomocą scentralizowanego systemu ich odbierania.

Innym rozwiązaniem dla zrównoważonych miast jest projekt mający na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w kształtowanie przestrzeni w Konepaja w Helsinkach. W 2015 r. firma YIT współpracowała z fińskim think thankiem Vyyhti Helsinki w opracowaniu programu rozwojowego dla portalu YIT Plus home portal. Celem projektu była budowa więzi pomiędzy mieszkańcami dzielnicy tak, aby zbliżyli się oni do siebie, poznali i tworzyli silną społeczność, zaangażowaną w lokalny rozwój. Tworzenie portalu wiązało się nie tylko z napisaniem odpowiedniej aplikacji – towarzyszyła im też organizacja wydarzeń integracyjnych, np. festiwalu zorientowanego na kwestie ekologiczne, dotyczące segregacji odpadów itd. z uwzględnieniem programu dla uczestniczących w inicjatywie dzieci. Sama aplikacja YIT Plus ułatwia z kolei mieszkańcom załatwianie wszelkich spraw związanych z administracją mieszkań, a także jest przestrzenią do dyskusji między sąsiadami czy zamawiania usług u zarządców nieruchomości.

źródło: HTTPS://WWW.YITGROUP.COM/EN/SUSTAINABILITY/SUSTAINABLE-CITIES/CASE-EXAMPLES

 

11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: Budowlana i nieruchomości
ORGANIZACJA: YIT
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY