DOBRE PRAKTYKI

Zamykamy obieg z ecovio®

BASF zamyka obieg dzięki ecovio® – biodegradowalnemu polimerowi

Wyzwanie

W BASF Polska postawiliśmy sobie za cel wyeliminowanie zbędnych tworzyw z codziennego użytku wśród naszych pracowników. W kontekście wzrostu zaludnienia naszej planety oraz zmniejszającej się powierzchni gruntów dostępnych pod uprawy, ochrona gleby w połączeniu z jej efektywnym wykorzystaniem do celów rolniczych jest sprawą najwyższej wagi – obecnie i dla przyszłych pokoleń.

Powiązane ze strategią firmy

Zrównoważony Rozwój jest jednym z filarów strategii biznesowej BASF na całym świecie. Dbałość o środowisko jest więc naturalnym elementem rozwoju firmy, także w Polsce. Dzięki innowacyjnym produktom, które lokalnie wprowadzamy na rynek, mamy możliwość nie tylko przyczynienia się do lepszej kondycji otaczającego nas środowiska, ale także do edukacji naszych pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych w tym zakresie.

Opis dobrej praktyki

Dzięki wykorzystaniu ecovio® wysokiej jakości, uniwersalnego biotworzywa stworzonego na bazie składników organicznych, BASF Polska eliminuje odpady tworzywowe z cyklu organicznego i domyka obieg. Dzięki ecovio® możliwa jest produkcja m.in. kompostowalnych worków na bioodpady, jednorazowych kubków, czy folii do ściółkowania, która ulega całkowitemu rozkładowi w glebie. W Polsce BASF wykorzystuje m.in. biodegradowalne kubki w zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych w Środzie Śląskiej. Także biodegradowalna folia rolnicza wprowadzona przez BASF na rynek, ma już swoje zastosowanie wśród rolników. Kluczowym elementem różnicującym folie „tradycyjne” i innowacyjną folię biodegradowalną ecovio® jest brak konieczności usuwania mechanicznego (czyszczenia, przygotowania na ewentualne kolejne zastosowania) folii po sezonie.

Efekty dobrej praktyki

Dzięki wprowadzeniu w naszej fabryce do użytku biodegradowalnych kubków (całkowita rezygnacja z kubków z tworzyw sztucznych w listopadzie 2019 roku), które zostały wyprodukowane przy użyciu kompostowalnego polimeru ecovio®, około pół tysiąca plastikowych kubków dziennie nie trafia na wysypisko. Biodegradowalna folia do ściółkowania wytworzona z ecovio® wnosi istotny wkład w zrównoważony rozwój rolnictwa, a jej stosowanie może prowadzić do zwiększenia plonów nawet o 30%.

11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: BASF Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY