DOBRE PRAKTYKI

Zamykanie obiegu odpadów

Darmowy program wprowadzony przez firmę Terracycle umożliwia recykling opakowań chemicznych, spożywczych, papierniczych i wielu innych.

Wyzwanie

Jednorazowe opakowania i sprzęt ochrony osobistej stanowią poważny kłopot z perspektywy zarządzania odpadami, gdyż w wielu krajach nie podlegają one recyklingowi, i trafiają na wysypiska śmieci, lub zanieczyszczają akweny wodne, stanowiąc zagrożenie dla zwierząt i roślinności. Ponad to, pandemia COVID-19 przyczyniła się do ogromnego wzrostu zapotrzebowania na produkty ochrony osobistej, powodując jeszcze większe zanieczyszczenie odpadami medycznymi, i zwiększając zapotrzebowanie na świadome zarządzanie odpadami.

Powiązane ze strategią firmy

Terracycle jest globalnym liderem w recyklingu trudnych i nietypowych odpadów, w celu ograniczenia wpływu produkcji na środowisko. 

Opis dobrej praktyki

Forma Terracycle zainicjowała program recyklingu jednorazowych opakowań po produktach spożywczych, kosmetycznych, papierniczych oraz prodktów ochrony osobistej. Produkty i opakowania są zbierane osobno od pozostałych odpadów i wysyłane do Terracycle, gdzie są poddawane recyklingowi. Zużyte materiały poddane są przetworzenia na surowce, i ponownie używany np. jako kosze na śmieci, konewki, ławki parkowe i wiele innych. 

 

Efekty dobrej praktyki

Terracycle działa aktualnie w 21 krajach i do tej pory zebrał miliardy ton śmieci i odpadów. Ponad to, firma przeznaczyła ponad 44 miliony dolarów na cele charytatywne.

 

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Edukacyjna i naukowa Chemiczna Handlowa Kosmetyczna Ochrona środowiska Spożywcza
ORGANIZACJA: Terracycle
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY