DOBRE PRAKTYKI

Zmniejszanie społecznych skutków klęsk żywiołowych

Założona ponad 150 lat temu firma szwajcarska firma Swiss RE należy do liderów globalnego rynku reasekuracji. Instytucja angażuje się w działania na rzecz lepszego wykrywania, reagowania i zniwelowania skutków klęsk żywiołowych, które doświadczają Afrykę, szczególnie jej subsaharyjską część. Zmiany klimatyczne uderzają w rolnictwo, będące fundamentem gospodarki i głównym źródłem zatrudnienia w prawie wszystkich krajach tego […]

Opis dobrej praktyki

Założona ponad 150 lat temu firma szwajcarska firma Swiss RE należy do liderów globalnego rynku reasekuracji. Instytucja angażuje się w działania na rzecz lepszego wykrywania, reagowania i zniwelowania skutków klęsk żywiołowych, które doświadczają Afrykę, szczególnie jej subsaharyjską część. Zmiany klimatyczne uderzają w rolnictwo, będące fundamentem gospodarki i głównym źródłem zatrudnienia w prawie wszystkich krajach tego regionu. Klęski żywiołowe, w połączeniu ze wzrostem liczby ludności, dotykają szerokiego grona interesariuszy, w tym sektor ubezpieczeniowy i finansowy.

Firma SWISS RE włączyła się w inicjatywę Grow Africa Partnership: partnerstwo zostało zawiązane w celu ochrony 1,4 mln drobnych rolników przed zagrożeniami pogodowymi; cel osiągnięto w 2014 roku. W 2014 roku SWISS RE zaangażowała się w uruchomienie międzynarodowego programu African Risk Capacity (ARC). W jego ramach prowadzone są działania nastawione na ochronę państw m.in. przed suszą. ARC wykorzystuje nowoczesne mechanizmy finansowania, w celu stworzenia efektywnych systemów reagowania na klimat i zmiany pogodowe, które zniwelują skutki klęsk żywiołowych ponoszone przez mieszkańców poszkodowanych krajów.

2. Zero głodu
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Swiss RE
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY