DOBRE PRAKTYKI

Zrównoważona Logistyka w Carlsberg Polska

Wprowadzanie pozytywnych zmian w obszarze zrównoważonego transportu i logistyki.

Wyzwanie

Grupa Carlsberg dąży do redukcji emisji CO2 typu „beer-in-hand” o 30% do 2030 r. względem roku 2015. Cel ten realizuje m.in. przez optymalizację magazynowania i logistyki, współpracę z partnerami i zrównoważoną gospodarkę opakowaniową.

Powiązane ze strategią firmy

Carlsberg Polska realizuje w ramach globalnej strategii Grupy Carlsberg program Together Towards ZERO, obejmujący cztery priorytety, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r., tj: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Założenia TTZ są zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Opis dobrej praktyki

Zrównoważona logistyka, będąca odpowiedzią na konieczność ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko, jest wpisana w strategię Together Towards ZERO i realizowana z uwzględnieniem ograniczania emisji CO2 oraz dbania o bezpieczeństwo pracowników.
W Browarze Okocim wdrożono system buforowania i transportu palet z pustą butelką zwrotną z magazynów zewnętrznych do depaletyzerów, aby uwolnić przestrzeń dla magazynu wyrobu gotowego. Dzięki zautomatyzowanej linii przenośników zredukowano o 20% flotę wózków widłowych, które we wszystkich browarach w 95% są już elektryczne, a nie gazowe. W Browarach Kasztelan, Okocim i Bosman uruchomiono akumulatorownie z automatycznym systemem kolejkowania baterii FIFO (first in, first out), co znacząco przedłuża ich żywotność oraz ogranicza zużycie prądu. W Szczecinie zastąpiono dotychczasową flotę autami nowej generacji DAF CF, które pozwalają przewieźć o 10% więcej palet niż poprzednie auta, co przekłada się na mniej kursów i oszczędność paliwa.

Efekty dobrej praktyki

W 2019 r. poprawiono wskaźniki „load factor” w dostawach o ponad 4% (redukcja 650 ton CO2). Wyższe piętrowanie palet w zwrotach pustych opakowań poprawiło efektywność dla części transportów powrotnych o 20%. Podnosząc oświetlenie w magazynie odzyskano 25% jego pojemności składowania, a wynajem palet pozwolił zredukować emisję CO2 o 443 ton, produkcję odpadów o 49 ton, zużycie drewna o 297 ton. W 2020 r. w Carlsberg Polska rozpoczęto też zwiększanie warstw puszek na palecie z 7 do 8, co w efekcie

13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Carlsberg Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY