DOBRE PRAKTYKI

Zrównoważone opakowania z grzybni

Biodegradowalne opakowania Mushroom® realną i praktyczną alternatywą dla zanieczyszczających środowisko tworzyw sztucznych.

Wyzwanie

Zanieczyszczenie plastikiem z opakowań stanowi istotny problem środowiskowy, mający negatywne konsekwencje dla ekosystemów wodnych, lądowych i zdrowia ludzkiego. Tworzywa sztuczne, często potocznie określane jako plastikowe, mogą rozkładać się od 100 do 1000 lat. Grupą opakowań z tworzyw sztucznych szczególnie chętnie używaną w e-commerce są opakowania giętkie, które charakteryzuje niska masa i cena oraz wysoka funkcjonalność. Opakowania giętkie stanowią ok. 30-40% wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych na świecie, a ich globalna produkcja wynosi około 50 Mt. Tylko niewielki procent jednostkowych opakowań giętkich na świecie jest dziś poddawany recyklingowi, co – wraz z rozwojem handlu tradycyjnego i internetowego – sprawia, że na świecie kumuluje się ich coraz więcej w postaci odpadów. Opakowania giętkie stanowią również największą grupą odpadów plastikowych zanieczyszczających oceany.

 

Powiązane ze strategią firmy

Firma Magical Mushroom Company (MMC) powstała w 2019 roku jako start-up, który postawił sobie za cel produkcję zrównoważonych opakowań na dużą skalę, bowiem tylko wtedy może ona realnie walczyć z problemem zanieczyszczenia plastikiem. Dzięki ciągłemu rozwojowi i wierze w potencjał kompostowalnych opakowań z naturalnego materiału jakim jest grzybnia, firma przybliża się do realizacji swojej misji, jaką jest usunięcie tworzyw sztucznych z globalnych łańcuchów dostaw.

Opis dobrej praktyki

Magical Mushroom Company (MMC) oferuje zamienniki dla opakowań z tworzyw sztucznych, takich jak styropian i pianka polietylenowa, produkowane z grzybni oraz odpadów rolniczych, takich jak trociny i konopie. Firma oferuje zarówno wypełniacze, jak i opakowania w pełni dopasowane do produktów, m.in. świeczek czy szklanych butelek. Firma sama uprawia swój materiał opakowaniowy, który stanowi naturalną alternatywę dla produkowanego z paliw kopalnych polistyrenu i innych polimerów na skalę przemysłową, w dowolnym rozmiarze, kształcie i formie. Opakowania Mushroom® cechuje wyjątkowa trwałość (30 lat w suchych warunkach), przy jednoczesnej całkowitej kompostowalności – ulegają one rozkładowi w około 45 dni. Zużyte opakowania można dodać do odpadów spożywczych, wysypać w ogrodzie lub zmieszać z nasionami aby wyhodować dzikie kwiaty. W przeciwieństwie do innych kompostowalnych opakowań, opakowania Mushroom® rozkładają się naturalnie w ziemi, bez pomocy chemikaliów czy energochłonnych przemysłowych kompostowni.

 

Efekty dobrej praktyki

Duża i stale rosnąca grupa firm z różnych branż zrezygnowała z plastiku na rzecz opakowań Mushroom®. Od momentu wejścia na rynek, firma dostarczyła ponad 2 500 000 sztuk opakowań Mushroom®. W miarę uruchamiania nowych fabryk w Nottingham i Sofii zdolność produkcyjna wzrosła do 100 000 sztuk tygodniowo, a od 2023 roku ma w planach efektywnie usunąć z wysypisk ponad 5 000 ton opakowań z ekspandowanego polistyrenu. Portfolio marki rozszerzyło się i oprócz opakowań, produkuje ona również krzesła, ule, kosze, a nawet urny pogrzebowe.

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ecommerce
ORGANIZACJA: Magical Mushroom Company
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY