Działaj z imPETem! to projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych I poddawanych recyklingowi butelek PET, realizowany z inicjatywy czterech producentów branży FCMG wprowadzających na polski rynek wody I napoje w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. , Żywiec Zdrój S.A.
Projekt realizuje Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy m.in. z podmiotami gospodarującymi odpadami w gminach oraz prowadząc działania edukacyjne w zakresie segregowania odpadów przy zaangażowaniu innych podmiotów.

Wróć