EDUKACJA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat działamy na rzecz poprawienia jakości edukacji w Polsce, współpracując z ok. 5 000 szkół. Za pomocą ponad 20 programów edukacyjnych pomagamy dyrekcji i nauczycielom lepiej i ciekawiej uczyć, a młodzieży pokazujemy, że uczenie się może być przyjemnością.

Global Issues – Global Subjects to międzynarodowy projekt, którego celem jest włączanie tematów Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) do nauczania przedmiotowego w szkole i wspieranie nauczycieli przedmiotowych w tym zakresie. Jest kontynuacją działań realizowanych dotychczas pod nazwą „W świat z klasą”. Poszczególne elementy trzyletniej inicjatywy to:

  • analiza obecności i potencjalnych możliwości włączenia SDGs w pracę nauczycieli przedmiotowych,
  • wypracowanie materiałów wspierających nauczycieli – m.in. scenariuszy lekcji i ćwiczeń,
  • długo i krótkoterminowe szkolenia dla nauczycieli,
  • inicjatywy grup młodzieżowych kierowanych przez nauczycieli na rzecz SDGs w społecznościach lokalnych.

REZULTATY I EFEKTY

W trakcie realizacji będzie prowadzona ewaluacja skuteczności prowadzonych działań – ich wpływu na wiedzę i postawę uczniów w zakresie ujętym przez definicję edukacji globalnej (https://globalna.ceo.org.pl/definicja-edukacji-globalnej). Zrozumienie przez uczniów istoty powiązań w globalnym świecie i budowanie postawy wspierającej realizację SDGs pozwoli na skuteczniejszą realizację tych celów.

Projekt realizowany jest w ramach współpracy 10 partnerów międzynarodowych – instytucji edukacyjnych z krajów europejskich. Współpraca ta daje szansę wzbogacenia perspektyw, metodologii oraz narzędzi poszczególnych partnerów. Ważną ideą jest również współpraca międzysektorowa podmiotów związanych z edukacją, która pozwoli na wypracowanie najlepszych rozwiązań i szerokie wsparcie dla ich implementacji.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zachęcamy zainteresowane firmy do zaangażowania w działania na rzecz projektu. Możliwe są różne modele partnerstwa:

  • sfinansowanie dowolnego z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu lub jego części;
  • współpraca merytoryczna w tworzeniu materiałów dla szkół czy upowszechnianiu rezultatów projektu oraz tematu SDGs w szkołach – we współpracy ze szkołami, instytucjami szkolącymi i doskonalącymi nauczycieli, władzami oświatowymi;
  • wsparcie rzeczowe poprzez przekazanie materiałów lub usługi wspierających realizację któregoś z działań (np. druk materiałów, pomoce naukowe dla nauczycieli itp.).

 

Wróć