W minionym roku Kampania 17 Celów zainicjowała międzysektorową platformę ekspercką GOZ 2030, tworzoną w szerokim gronie partnerów i interesariuszy. Celem platformy jest opracowywanie praktycznych wytycznych dla biznesu o tym, jak wdrażać GOZ na każdym etapie łańcucha wartości firmy bez względu na jej wielkość czy branżę. Pierwszy etap działania zakończył się jesienią, czego zwieńczeniem była Konferencja GOZ 2030, podczas której została zaprezentowana MAPA KIERUNKÓW DZIAŁANIA w obszarze GOZ dla biznesu w postaci 30 konkretnych strategii do realizacji do roku 2030. Od dzisiaj dostępna jest ona dla wszystkich!

30 strategii GOZ dla biznesu do 2030 roku

30/2030, czyli 30 strategii GOZ dla biznesu do 2030 roku

GOZ jako pojęcie obecne jest na polskim rynku od dawna, ale ciągle pozostaje w sferze bardzo ogólnych dyskusji, z których często pojawiają się dosyć ogólne wioski. Brakuje konkretów, czyli praktycznych wskazówek, jak strategicznie zacząć proces transformacji z perspektywy różnych branż, firm i funkcji w firmie. Stąd pomysł na Platformę GOZ 2030. Jest to odpowiedź biznesu i kluczowych interesariuszy na Unijny Plan GOZ z roku 2020 i towarzyszących mu uzupełniających regulacji z lat 2021–2023, dotyczących poszczególnych branż i konkretnych obszarów.

– O tym projekcie myśleliśmy już od dawna. Dzisiaj gospodarka obiegu zamkniętego to pojęcie odmieniane przez wszystkie przypadki. Dyskutowane jest na wielu konferencjach, warsztatach, spotkaniach. Jest to temat, który jest na tapecie wielu instytucji, dlatego mnogość raportów, wytycznych, które docierają do biznesu, jest duża, ale można się w tym pogubić i bardzo często pojawia się pytanie: „Co tak naprawdę powinien zrobić biznes? Od czego zacząć?”. I my już mamy na to odpowiedź, dajemy konkretne rozwiązania w postaci 30 Strategii GOZ dla biznesu do roku 2030 – mówi Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca w CSR Consulting i Prezeska Fundacji Kampanii 17 Celów.

 

GOZ w teorii

GOZ to regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów​. To system, w którym odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych​. To model gospodarczy przyszłości, w którym zasoby krążą w zamkniętym obiegu. Zmaksymalizowana jest ich wartość dodana, a zminimalizowane powstawanie odpadów. Wymaga to stworzenia nowych modeli biznesowych​ i szeroko pojętej współpracy.

– Ta właśnie współpraca, nie tylko w zakresie samej firmy, ale również w jej otoczeniu, bywa też największym wyzwaniem, bo trudno jest myśleć o zamknięciu obiegu w ramach jednej firmy. Stąd w naszych pracach pojawia się pojęcie „symbiozy przemysłowej”, czyli współpracy z różnymi grupami interesariuszy i dyskusja ze światem nauki na temat innowacyjnych rozwiązań. – dodaje Małgorzata Greszta.

GOZ to również jeden z warunków osiągnięcia neutralności klimatycznej – GOZ może zmniejszyć o 50% emisje ciężkiego przemysłu i powinien być traktowany jako rozwiązanie nr 1 dla publicznych i prywatnych inwestorów.

GOZ w praktyce, czyli Mapa Kierunków Działania

30/2030, czyli 30 strategii GOZ dla biznesu do roku 2030 to PRAKTYCZNE NARZĘDZIE, przedstawiające konkretne rozwiązania dla firm – 30 strategii dla biznesu w podziale na poszczególne etapy łańcucha wartości od projektowania, poprzez zakupy, produkcję, dystrybucję, logistykę i transport po koniec cyklu. Uwzględniono również obszar zarządzania. W trakcie prac nad mapą zostało przeanalizowanych ponad 70 dobrych praktyk, blisko 50 raportów, odbyło się kilkanaście spotkań i cykl warsztatów.

Opracowaniu strategii działań dla biznesu przyświecało kilka celów strategicznych, które stanowiły punkt wyjścia w trakcie prac:

  • Przemodelowanie procesów biznesowych i strategiczna zmiana biznesu w podejściu do GOZ
  • Zmiana w projektowaniu produktów i usług
  • Obieg zamknięty w całym łańcuchu wartości
  • Nakierowanie działań na zmniejszenie wykorzystania zasobów
  • Powiązanie procesu produkcji z utrzymaniem surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w obiegu

Jak dodaje ekspertka projektu prof. Ewelina Szczech Pietkiewicz ze Szkoły Głównej HandlowejW dobie niedoboru zasobów tradycyjny liniowy model „weź, wyprodukuj, wyrzuć” nie jest już możliwy do utrzymania, nie tylko z powodów środowiskowych, ale też ze względu na konieczność zapewnienia gospodarkom bezpieczeństwa zasobowego. Przyjęcie modelu gospodarki obiegu zamkniętego jest zgodne zarówno z celami środowiskowymi, jak i biznesowymi, umożliwiając firmom długoterminowy zrównoważony rozwoju, ograniczenie kosztów i zwiększoną konkurencyjności w zmieniającym się globalnym krajobrazie. Prezentowany materiał jest kolejnym krokiem na drodze do gospodarki obiegu zamkniętego – przechodzimy nim bowiem od uświadamiania sobie korzyści GOZ do faktycznego wdrażania tego modelu w praktyce gospodarczej.

Cały Raport 30/2030, czyli 30 strategii GOZ dla Biznesu do roku 2030 dostępny jest TUTAJ.
Raport jest bezpłatny.

Ważnym warunkiem dla realizacji założonych strategii jest edukacja różnych grup interesariuszy, która umożliwia z kolei tworzenie strategicznych partnerstw, będących drugim kluczowym warunkiem dla efektywnego wdrażania strategii.

To dopiero początek

W 2024 roku platforma GOZ 2030 będzie kontynuowała i rozwijała swoje działania. Organizowane będą liczne spotkania i warsztaty, które będą miały na celu pokazanie, jak wdrażać te wszystkie wypracowane rozwiązania.
Już 28 lutego odbędzie się II edycja konferencji pod hasłem: Konsument GOZ 2030. Wiedza. Nawyki zakupowe. Komunikacja, na której postaramy się odpowiedzieć: Jaki będzie konsument/konsumentka GOZ 2030? Jak zmieni się ich wiedza? Jakie nowe zachowania konsumentów staną się standardem, a które znikną? Jak one wpłyną na rynek GOZ?
Partnerem wydarzenia jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kontakt dla mediów:
Kaja Bernasińska
kaja.bernasinska@csr-consulting.pl
tel: 608 890 853

Wróć