Dziś biznes stoi przed ogromem wyzwań, projektując i przeprowadzając proces transformacji produktów i usług w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dzieje się to zarówno w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie legislacyjne, jak i rosnącą świadomość konsumentów.  

–  Dzisiejszy konsument to już nie jest odbiorca, na którego my wpływamy. Dzisiaj traktujemy go jako świadomego partnera, który sam wpływa na kształt naszych produktów i usługi. Konsument jest jednym z kluczowych interesariuszy procesu zmiany. W tak dynamicznym świecie trudno jednak oczekiwać od konsumenta, aby wszystko wiedział. Pojawia się pytanie, jaką rolę – my jako biznes – chcemy wziąć na siebie w procesie tej transformacji? Jako biznes posiadamy ogromny wpływ na możliwości kształtowanie nawyków i postaw konsumentów. Pytanie, czy dziś w obliczu tych wszystkich wyzwań środowiskowych i społecznych zechcemy użyć tej siły, aby zmieniać modele konsumpcji w kierunku bardziej zrównoważonym? – mówi Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca w CSR Consulting, Prezeska Fundacji Kampanii 17 Celów.  

Dlaczego konsument/ka teraz bardziej niż kiedykolwiek jest biznesowi potrzebny/a do skutecznej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i wypełnienia oczekiwań wynikających z regulacji ESG? Czy współodpowiedzialność rozłożona pomiędzy firmy a klienta to faktycznie skuteczna strategia dla zrównoważonych wdrożeń?    

Rozmowa pełna inspirujących spostrzeżeń na temat roli konsumenta w transformacji zrównoważonego rozwoju. 🌍 Katarzyna Zalewska z Kantar Polska i Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting, w jednym z odcinków SUSCASTÓW podjęły ważne pytania dotyczące współpracy biznesu z konsumentem.  

Zachęcamy do wysłuchania odcinka! Link do sucastów: https://suscasty.kantarpolska.pl/   

Wróć