Opis inicjatywy

Kampania społeczna na rzecz zwiększenia różnorodności płci we władzach, angażująca do działania osoby na najwyższych stanowiskach kierowniczych.

Projekt angażuje osoby na szczycie hierarchii korporacyjnej – prezesów zarządów i przewodniczących rad nadzorczych do otwierania kobietom drzwi do kariery. Chcemy zwiększyć udział kobiet we władzach największych spółek najpierw do 20% w 2025 roku a docelowo do przynajmniej 30% do 2030 roku. Przystąpienie do kampanii oznacza zgodę na jej mierzalne cele, a więc stawianie i realizację ich w zakresie różnorodności wraz z horyzontem realizacji oraz promowanie idei w debacie publicznej.

Dowiedz się więcej.

Dlaczego to jest ważne?

Zwiększanie różnorodności na wyższych stanowiskach kierowniczych sprzyja lepszemu przywództwu i zarządzaniu, oraz przyczynia się do lepszych wyników dla spółek i ich akcjonariuszy, poprawia też kulturę korporacyjną firm. Natomiast, kobiety we władzach (zarządach i radach nadzorczych) pozostają zdecydowaną mniejszością a postęp jest bardzo powolny, co jest nieoptymalne z punktu widzenia biznesowego. Na koniec 2021 r. kobiet stanowiły zaledwie 16,6% władz 140 największych spółek giełdowych, zdecydowanie poniżej progu 30% uznawanego za masę krytyczną, dającą mniejszości głos i wpływ na działania większości.

Kto i jak może się włączyć?

  • Członkami mogą zostać prezesi zarządów i przewodniczący rad nadzorczych wszystkich spółek publicznych oraz spółek niepublicznych, posiadających więcej niż 100 pracowników.
  • Partnerem kampanii mogą zostać wszystkie firmy i instytucje, które chcą ją wesprzeć swoim know-how lub finansowo.

Partnerzy

Atende SA
BASF Polska
Benefit Systems
Blue Media
Credit Suisse Poland
Emitel
Franklin Templeton Investments Poland
IBM Poland and Baltics
Inelo
Mastercard Europe Oddział w Polsce
Microsoft Poland
MMC Group Services
Orange Polska
Protektor SA
Ryvu Therapeutics
Société Générale Oddział w Polsce
Summa Linguae
Standard Chartered Global Business Services Poland
Wirtualna Polska
ACCA Polska
Bloomberg
kancelaria CMS
Impact CEE
M+G Sp. z o.o. Sp.k.
Polski Instytut Ekonomiczny
Korn Ferry
PwC
Signium
The Way
UN Global Compact Network Poland
EFPA Polska, Executive Network

Kontakt

e-mail: poland@30percentclub.org

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.