Opis inicjatywy

Akademia BIZnES Class to program, który ma na celu wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w wypracowaniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów lub usług

Akademia BIZnES Class to projekt mentorsko-szkoleniowy. Podmioty o uzupełniających się kompetencjach, postanowiły podzielić się swoim doświadczeniem z przedsiębiorstwami społecznymi by wzmocnić ich przedsiębiorczość i innowacyjność. Podmioty ekonomii społecznej zakwalifikowane do Akademii BIZnES Class na początku programu przedstawią projekty swoich produktów. Następnie rozpocznie się dwutorowy proces – z jednej strony toczyć się będzie cykl szkoleń z różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa, z drugiej – mentorzy biznesowi wraz z mentorami designu dopracują produkty w trybie indywidualnych prac z przedsiębiorcami. W ten sposób, łącząc różnorodne usługi doradcze, partnerzy programu zmaksymalizują szansę na sukces każdego podmiotu biorącego udział w Akademii. Na zakończenie programu jego absolwenci jeszcze raz zaprezentują przygotowane przez siebie produkty. Najlepsi otrzymają od biznesowych partnerów programu trzy granty po 5000 zł.

Przejdź na stronę projektu Akademia BIZnES Class

Wystąpienie o inicjatywie na Forum Inspiracji 2020:

Dlaczego to jest ważne?

Akademia BIZnES Class odpowiada przede wszystkim na potrzebę poprawy kompetencji rynkowych podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz działania ukierunkowane na rozwój i wzmacnianie pozycji rynkowej.

Kto i jak może się włączyć?

Do organizowanego na Dolnym Śląsku projektu Akademia BIZnES Class mogą dołączyć:

  • Przedsiębiorstwa mające siedzibę we Wrocławiu, które są zainteresowane wolontariatem pracowniczym w zakresie mentoringu biznesowego
  • Podmioty ekonomii społecznej z Dolnego Śląska, które są zainteresowane otrzymaniem wsparcia od Akademii

Istnieje możliwość wdrożenia projektu podobnego do Akademii BIZnES Class w innych miejscach w Polsce.

Partnerzy

  • Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu
  • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  • UBS
  • Objectivity
  • softserve
  • Browar Stu Mostów

PwC

Kontakt

Anna Mokrzecka-Bogucka
koordynator ds. ekonomii społecznej
a.mokrzecka-bogucka@dops.wroc.pl

tel. 500 156 050

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.