Opis inicjatywy

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów.

Najważniejszym działaniem edukacyjnym w ramach Programu BAKCYL są lekcje prowadzone przez wolontariuszy z banków. Aktualnie współpracujemy z ponad 1000 wolontariuszami ze 170 banków partnerskich. Wolontariusze są do swej roli przygotowywani poprzez szkolenie oraz otrzymują stale aktualizowane profesjonalne materiały. Zajęcia BAKCYLA dotyczące finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni są prowadzone dla uczniów w szkołach podstawowych w klasach VI-VIII oraz w szkołach średnich. Stanowią odpowiedź m.in. na pytania: dlaczego i jak należy oszczędzać, kiedy warto pożyczać i ile to kosztuje, jakie są podstawowe zasady mądrego inwestowania.

Szczególnym rodzajem lekcji są spotkania prezesów banków z uczniami w klasach. W trakcie przedstawiany jest zawód bankowca i specyfika pracy w banku.

Spotkania on-line – prezesi  i eksperci dużych banków w rozmowie z uczniami liceów. Spotkania transmitowane są on-line na fanpage’u BAKCYL.

Wizyty w bankach partnerskich Projektu BAKCYL -doskonała okazja dla uczniów, by zapoznać się ze specyfiką pracy w banku i zawodu bankowca.

Konkursy wiedzy:

 • Europejski Quiz Finansowy
 • Score Hunter​
 • Milion na Bank​

Wystąpienie o inicjatywie na Forum Inspiracji 2020:

Korzyści:

Korzyści dla uczniów:

 • poszerzenie wiedzy finansowej,
 • wprowadzenie w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafić wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i móc zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość,
 • poznanie zawodu bankowca i pracy w banku

Korzyści dla banków i wolontariuszy:

 • doskonała formę rozwoju osobistego i zawodowego
 • możliwość realizacji działań odpowiedzialnych społecznie

Kto może się włączyć?

 • Banki
 • Instytucje finansowe
 • Szkoły
 • Samorządy

Partnerzy

 • Związek Banków Polskich
 • Banki partnerskie (aktualnie blisko 170):
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • BNP Paribas Bank Polska SA
  • CITI Handlowy
  • ING Bank Śląski SA
  • Santander Bank Polska SA
  • Bank Pekao SA
  • Deutsche Bank Polska SA
  • Fundacja Banku Millennium
  • Alior Bank SA
  • Societe Generale Oddział w Polsce
  • Toyota Bank Polska
  • Bank Pocztowy SA
  • Nest Bank SA
  • Bank BPH SA
  • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
  • BOŚ Bank SA
  • CaixaBank Oddziałw Polsce
  • SG-Bank SA
  • Ponad 160 banków spółdzielczych
 • Fundacja EFPA Polska
 • Patronami honorowymi są: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji oraz Kuratorzy w województwach

Kontakt

Urszula Szulc

Dyrektor projektów edukacyjnych

e-mail: uszulc@wib.org.pl, tel.  kom.: 696 410 803

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.