Opis inicjatywy

Celem projektu jest rozpoczęcie branżowej współpracy nad budowaniem środowiska sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi sektora oraz osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt ma charakter partnerstwa firm sektora beauty, które wspólnie – w powiązaniu z innymi interesariuszami – stworzą MAPĘ DROGOWĄ wyznaczającą cele i obszary kluczowe w przechodzeniu branży na zrównoważone modele biznesowe. Zmiana systemu wymaga wielostronnego dialogu, dlatego do projektu zaproszone zostaną także podmioty z innych sektorów i branż.

 

Dlaczego to jest ważne?

W odniesieniu do branży Beauty coraz częściej pojawiają się kontrowersje związane m.in ze: standardami ochrony środowiska, pracy w łańcuchach dostaw, bezpieczeństwa produktów odpowiedzialnej reklamy i integralności w działaniach marketingowych.

Wyzwania przed którymi stoi polski sektor beauty są bardzo złożone. By się z nimi zmierzyć, konieczne jest systemowe działania i wspólna branżowa (międzysektorowa) dyskusja.

Kto i jak może się włączyć?

  • firmy kosmetyczne o zasięgu globalnym
  • firmy kosmetyczne o zasięgu krajowym
  • producenci środków higieny osobistej o zasięgu krajowym

producenci środków higieny osobistej o zasięgu globalnym

Kontakt

Marta Karwacka

SENSA Sustainable Thinking

martakarwacka@sensa.com.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.