Idea

Biznes Kontra Korona to platforma pomagająca pomagać. Idea powstała jako cegiełka dołożona do walki z pandemią COVID-19, a weszła w życie dzięki współpracy CSR Consulting z partnerem społecznym, Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Umożliwia łączenie biznesu mającego chęć pomocy i środki do jej niesienia z osobami i instytucjami, które takiego wsparcia potrzebują.

Angażować można się poprzez wykup “cegiełek”, z których środki przeznaczone są na konkretny, wskazany i uprzednio wyceniony cel. Kwoty wsparcia wahają się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych, wskazane są również możliwości pomocy rzeczowej. Poprzez takie ujęcie zapotrzebowania platforma pragnie dać szansę zaangażowania się partnerów dysponujących mniejszymi środkami.

Wystąpienie o inicjatywie na Forum Inspiracji 2020:

Wyzwanie

Dynamiczną zmiany rzeczywistości od wszystkich wymagają dostosowań, aby jak najlepiej odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK zmienił sposób swojego działania – dowozi podopiecznym żywność i niezbędne artykuły chemiczne, instalował przyszpitalne namioty do wstępnych badań pacjentów oraz podejmuje środki prewencyjne chroniące najbardziej narażonych. Starania, aby podopieczni PCK nie byli zagrożeni i w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki pandemii wymagają większego nakładu pracy i środków niż codzienna praca wolontariuszy. 

Odpowiedź

Firmy posiadają zasoby, zarówno finansowe jak i rzeczowe, którymi mogą niwelować obecne trudności społeczne. Organizacje pozarządowe na bieżąco monitorują potrzeby na poziomie lokalnym – mogą więc szybko i efektywnie dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących wsparcia. Platforma łączy te dwa ogniwa, dając możliwość współpracy.

Kto i jak może się włączyć?

Do partnerstwa zapraszamy przedsiębiorstwa o każdej wielkości i możliwościach wsparcia. W zróżnicowanej bazie “cegiełek” każdy znajdzie możliwość pomocy.

Kontakt

Honorata Krzywoń – warszawa.dyrektor@pck.org.pl

Kampania 17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Brak wpisów do wyświetlenia