Opis inicjatywy

Celem projektu „Biznes kontra smog” jest realizacja programu wolontariatu pracowniczego w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza.

Zajęcia są prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, będących pracownikami firm zaangażowanych w projekt. Program został dostosowany do różnych grup wiekowych. Uczestnicy warsztatów dowiadują się m.in. czym jest smog, dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem. Wszystkie warsztaty są bezpłatne – placówki edukacyjne nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich organizacją.

“Biznes kontra smog” jest unikatowym przedsięwzięciem edukacyjnym opartym na wolontariacie pracowniczym i niekomercyjnej, partnerskiej współpracy aż 27 międzynarodowych korporacji i 2 NGO. Każda z firm zobowiązała się do realizacji poszczególnych działań na poziomie zarządzania projektem, dzięki którym cały program może sprawnie funkcjonować.

Inicjatorem oraz twórcą merytorycznych założeń i podstaw programu “Biznes kontra smog” jest PwC.

Przejdź na stronę projektu Biznes kontra Smog.

Dlaczego to jest ważne?

Zła jakość powietrza w Polsce stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, nie tylko dla rządu czy pojedynczych samorządów, ale dla nas wszystkich. Każdy z nas może mieć swój udział w ograniczaniu skali tego negatywnego zjawiska.

Systematyczna działalność edukacyjna w celu zwiększania świadomości ekologicznej Polaków jest jednym z kluczowych elementów skutecznej walki o poprawę jakości powietrza w Polsce. Społeczeństwo świadome źródeł powstawania smogu to szansa na zbudowanie lepszej przyszłości.

Program Biznes kontra smog podnosi świadomość społeczeństwa w obszarze zanieczyszczenia powietrza, kształtuje postawy ekologiczne, a co za tym idzie przyczynia się do poprawy jakości powietrza i życia. Uczymy dzieci by dalej dbały o dobre nawyki w swoim otoczeniu.

Łącznie, w dwóch edycjach, udało się osiągnąć następujące wyniki:

  • 28 000 dzieci uczestniczących
  • 530 wolontariuszy
  • 1150 warsztatów
  • 100 miejscowości

Kto i jak może się włączyć?

Zapraszamy firmy, które realizują lub chcą zaangażować się w wolontariat pracowniczy w obszarze walki ze smogiem.

Partnerzy

Do II edycji (2019/2020)„Biznes kontra smog” włączyło się aż 29 organizacji: ABB, Airly, Akamai, Alexander Mann Solutions Poland, Amer Sports, Amway, Aon, Assa Abloy, Grupa CANPACK, Capita, Cisco Systems, Ecolab, Euroclear, Herbalife, Hitachi Vantara, HSBC, IAG GBS, Innogy, Jacobs, Krakowski Alarm Smogowy, Maxima Europe, Motorola Solutions Polska, PerkinElmer, PwC, Sappi, State Street Bank Polska, Stowarzyszenie ASPIRE, WilsonHCG oraz Zurich Insurance Company Ltd.

Kontakt

Paulina Koszewska, Koordynator CSR, PwC paulina.koszewska@pwc.com

Dorota Franczukowska, Marketing, Communications and Business Development Manager, PwC dorota.franczukowska@pwc.com

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.