Opis inicjatywy

Budynki są jak ludzie. Zdrowe, zielone mieszkania i domy.

Ochrona środowiska oraz polepszenie zdrowia i samopoczucia mieszkańców poprzez wdrażanie skutecznych rozwiązań w domach/mieszkaniach.

Celem projektu jest wpływ na zmianę codziennych nawyków użytkowników zdrowych, zielonych mieszkań i domów poprzez uświadomienie, angażowanie i edukację mieszkańców. Przygotowano stronę internetową, na której znajduje się Wirtualny Przewodnik po zrównoważonym domu/mieszkaniu z konkretnymi wskazówkami z zależności od tego czy użytkownik jest na etapie budowy, zakupu, modernizacji lub remontu czy po prostu zamieszkuje.

Strona zawiera także szereg wybranych przykładów aktywności realizowanych przez osoby prywatne, firmy i organizacje z całego kraju. Dołączono także rekomendacje  w postaci Wirtualnej Biblioteki czy propozycje dla aktywności rodzinnych w obszarze zrównoważonego domu/mieszkania.
W ramach projektu organizujemy webinary, podczas których eksperci mówią o różnych aspektach zrównoważonego budownictwa, które dotyczą każdego z nas. Przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną Tydzień w EKOdomu w mediach społecznościowych, do której każdy mógł się włączyć. Na podstawie indywidualnych rozmów ze wspólnotami, spółdzielniami i zarządcami powstał Podręcznik po zrównoważonym/domu mieszkaniu, który można pobrać, wykorzystać w swoich materiałach, przekazać dalej czy wydrukować. Przygotowano także spot promocyjny, nagrania wypowiedzi ekspertów. Patronat nad projektem objęli: ekoblogerka Ewelina Ulanicka, Fundacja Na Zielonym, Nowl Eco oraz OSOM Gliwice.

Dlaczego to jest ważne?

Wszystkie powyższe działania mają bezpośredni wpływ na ochronę środowiska i dbałość o racjonalne korzystanie z zasobów planety. W obecnej sytuacji zmian klimatycznych, zmiana postaw i edukacja prośrodowiskowa mają niebagatelne znaczenie.

Partnerzy

  • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
  • Aktywni Obywatele  Fundusz Krajowy z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Kto i jak
może się włączyć?

  • Deweloperzy/inwestorzy
  • Architekci/Projektanci
  • Zarządcy/spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe
  • Osoby prywatne,
  • Inne ngo,
  • Uczelnie i szkoły.

Kontakt

Maria Jasiewicz
Sustainability Specialist
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
Email: mjasiewicz@plgbc.org.pl
Tel. +48 537 553 936

 

 

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.