Opis inicjatywy

Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 w ramach projektu #BuildingLife

Wskazanie i podążanie ścieżką prowadzącą do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i sektor budowlany. 

W pierwszym etapie PLGBC we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz ekspertami opracowało Raport: Zerowy ślad węglowy budynków: Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050. Teraz chcemy zmobilizować grupy interesariuszy wyszczególnione w publikacji do realizacji określonych zadań. Zbieramy poparcie dla ścieżki dekarbonizacji opracowanej w raporcie wśród firm i organizacji.  Pracujemy nad uszczegółowieniem publikacji, aby skonkretyzować działania, w tym celu powołaliśmy grupę roboczą złożoną z naszych Członków oraz zewnętrznych ekspertów reprezentujących sektor publiczny.

Przejdź na stronę projektu. 

Dlaczego to jest ważne?

Polska jest sygnatariuszem porozumienia paryskiego, które nakłada na podpisanych zobowiązanie, aby globalne antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych netto osiągnęły poziom zerowy około roku 2050. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do roku 2030. Znaczenie budownictwa w procesie dochodzenia do neutralności klimatycznej jest kolosalne. Najświeższe dane pokazują, że budynki odpowiadają za 38% światowych emisji CO2. Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, polski rynek budowlany musi przejść proces transformacji. Konieczna jest modyfikacja podejścia do produkcji materiałów, projektowania, procesu budowlanego oraz wykorzystywanych źródeł energii.

Kto i jak może się włączyć?

  • Deweloperzy/inwestorzy
  • Instytucje finansowe
  • Architekci/Projektanci
  • Producenci materiałów i technologii budowlanych
  • Wykonawcy
  • Zarządcy

Partnerzy

  • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
  • World Green Building Council
  • IKEA Foundation
  • Laudes Foundation

Kontakt

Maria Jasiewicz
Sustainability Specialist
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
Email: mjasiewicz@plgbc.org.pl
Tel. +48 537 553 936

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.