Opis inicjatywy

Centrum Zrównoważonych Opakowań skupia wiedzę i innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań.

Pierwszym wymiarem działalności Centrum jest zebranie w jednym miejscu wszystkich aktualnych i zweryfikowanych informacji dotyczących zrównoważonych opakowań – od ich rodzajów i sposobów recyklingu, po kwestie dotyczące nowych regulacji prawnych na poziomie krajowym i europejskim, już obowiązujących i planowanych. Tę wiedzę eksperci będą przekładać na biznesową praktykę i konkretne wskazówki dla przemysłu.

Drugim wymiarem działalności Centrum będzie praktyczne wsparcie firm w poszukiwaniach nowych, bardziej przyjaznych środowisku opakowań. Służyć temu będzie temu cały zestaw specjalnie w tym celu tworzonych narzędzi, m.in.: autorskie narzędzie do oceny cyrkularności opakowań czy projekty mające na celu odkrywanie nowych rozwiązań w zakresie opakowań dla poszczególnych producentów czy całych branż, łączące świat nauki i biznesu.

Wybrane usługi Centrum Zrównoważonych Opakowań:

 • Narzędzie do oceny cyrkularności opakowań
 • Projekty pilotażowe nowych rozwiązań
 • Okrągłe stoły całego łańcucha wartości opakowania dla firm i branż
 • Match-making producentów wyrobów i dostawców zrównoważonych opakowań
 • Warsztaty i szkolenia
 • Coroczne Forum Zrównoważonych Opakowań

Dlaczego
to jest ważne?

Przestawianie unijnej gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego i rozszerzanie odpowiedzialności producentów za ich wpływ na środowisko oznacza dla firm w Polsce konieczność wprowadzeniu szeregu zmian. Do 2030 roku w Unii Europejskiej większość odpadów opakowaniowych będzie musiała być poddawana recyklingowi. Przedsiębiorcy będą ponosić faktycznie koszty zagospodarowania odpadów po swoich produktach. Będą one tym mniejsze, im bardziej opakowania będą spełniały wymogi gospodarki cyrkularnej. Dodatkowo, wykorzystywanie plastiku będzie stopniowo ograniczane.

Brakuje dziś w Polsce źródła, z którego przedsiębiorcy mogliby czerpać wiedzę o zrównoważonych opakowaniach. Mnożą się wątpliwości na temat nowych regulacji dotyczących opakowań wprowadzanych na rynek, a także tego, które opakowania są „zrównoważone”, zgodne z ideą GOZ i nadają się do recyklingu. Nie wiadomo gdzie szukać pomysłów na nowe rozwiązania w tym zakresie. Brakuje praktycznych wskazówek dla przedsiębiorstw. Szczególnie w trudnej sytuacji są MŚP, które nie posiadają własnych działów projektowania i produkcji opakowań i bazują na gotowych rozwiązaniach rynkowych. Stoją one często przed dylematem które opakowania wybrać, a coraz częściej ich klienci – duże polskie i międzynarodowe firmy – oczekują od nich innowacyjnych pomysłów.

Wydarzenia

Brak wpisów do wyświetlenia

Kto może się włączyć?

 • Producenci wyrobów w opakowaniach
 • Stowarzyszenia branżowe
 • Producenci opakowań i materiałów opakowaniowych
 • Firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem opakowań
 • Projektanci
 • Agencje marketingowe i brandingowe
 • Instytucje naukowe i eksperckie

Partnerzy

Centrum Zrównoważonych Opakowań jest wspólną inicjatywą CSR Consulting i Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań.

Kontakt

Newsletter

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.