Opis inicjatywy

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów w biznesie, dążących do działania na rzecz jego neutralności klimatycznej.

Podczas programu uczestnicy współpracują z gronem eksperckim ponad 100 specjalistów/ek z różnych dziedzin związanych z klimatem i ochroną środowiska. Poprzez pracę warsztatową, webinary, jak również panele eksperckie, firmy poddają analizie swoje dotychczasowe działania ich opracowują zmiany zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat. Oprócz spotkań w gronie eksperckim co roku tworzone są różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu zarówno poszerzenie wiedzy jak i budowanie partnerstw i dzielenie się doświadczeniami. W przypadku 3. edycji są to np. Climate Conversations (dyskusje poruszające najważniejsze bieżące zagadnienia klimatyczne), Sustainable Leaders’ Hub (cykl edukacyjny dla dostawców), Kwadrans z Klimatem (podcast o zielonej transformacji). Na koniec każdej edycji programu wydawana jest również publikacja z opracowaniami eksperckimi oraz case studies uczestników „Biznes na rzecz zmiany”. Firmy po zakończonym programie deklarują swoje zobowiązania klimatyczne.

Przejdź na stronę projektu. 

Dlaczego to jest ważne?

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania zachodzącym na planecie zmianom, generowanym przez kryzys klimatyczny. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Porusza dwie istotne kwestie – działania na rzecz klimatu oraz budowanie partnerstw pomiędzy biznesem, ekspertami/kami oraz organizacjami zmierzający do wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych wyzwań.

Kto i jak może się włączyć?

  • Uczestnicy – program zakłada możliwość udziału przedsiębiorstw, które są gotowe podjąć działania zmierzające do redukcji ich negatywnego wpływu na klimat i środowisko.
  • Eksperci/uczestnicy debat – samorządy, ministerstwa, inicjatywy proekologicznie, recyklerzy, instytuty badawcze, uczelnie wyższe i wszelkie środowiska mogące realnie wesprzeć biznes w zakresie zmian klimatu.

Partnerzy

  • Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizator
  • Akademia Leona Koźmińskiego – partner programu

Kontakt

Michał Purol – koordynator Climate Leadership
608 411 486
michal.purol@gridw.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.