Opis inicjatywy

CELUJ W JUTRO. JUŻ DZIŚ!

Dobre Cele to pierwsza w Polsce kampania edukacyjna, która podchodzi do tematu Celów Zrównoważonego Rozwoju w sposób kompleksowy. Zadaniem kampanii jest informowanie oraz zachęcanie Polaków do działania na rzecz Celów w codziennym życiu. Prosty i przystępny język oraz treści dopasowane do polskich realiów sprzyjają przyswajaniu wiedzy.  

Dowiedz się jak celować w jutro. Już dziś! 

Dlaczego to jest ważne?

Cele Zrównoważonego Rozwoju są powszechne – dotyczą każdego z nas. Jednak aby zaangażować się w ich realizację, Polacy potrzebują przede wszystkim konkretnej wiedzy oraz przykładów inicjatyw – tym właśnie zajmuje się kampania edukacyjna Dobre Cele. Prezentujemy wyzwania, proponujemy działania i inspirujemy do wprowadzania ich w życie! Agenda 2030 to zadania dla każdego z nas. W naszym codziennym życiu możemy dokonać małych zmian w różnych sferach życia, od środowiskowych po społeczne, oraz zachęcać do nich innych.

Kto i jak może się włączyć?

Pierwszym i najważniejszym ogniwem, bez którego nie zrealizujemy Celów Zrównoważonego Rozwoju jesteśmy my wszyscy – obywatele. Jednak pozytywne zmiany na dużą skalę będą możliwe dopiero przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz szerzenia wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju oraz aktywizacji polskich obywateli: 

 • organizacje pozarządowe, 
 • uczelnie wyższe, 
 • samorządy lokalne, 
 • biznes
 • media. 

Partnerzy

Kampania edukacyjna Dobre Cele wystartowała 24 września 2021 roku zrzeszając szerokie grono partnerów. W 2022 r. do inicjatywy dołączą kolejne organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, media a także uczelnie wyższe. 

Partnerzy główni: 

 • Główny Urząd Statystyczny 
 • Federacja Konsumentów 

Partnerzy merytoryczni: 

 • Stowarzyszenie Wiosna 
 • Polski Czerwony Krzyż – oddział mazowiecki 
 • Stowarzyszenie Rolnictwo Zrównoważone  
 • Fundacja Polskie Dzieci 
 • Bank Żywności w Olsztynie 
 • Mental Health Center  
 • Teach for Poland 
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 • Czepczyński Family Foundation 
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
 • Diversity Hub  
 • Future Collars 
 • UN Global Compact Network Poland 
 • Instytut Ochrony Środowiska 
 • WWF 
 • Fundacja Czyste Powietrze 
 • Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii  
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu 
 • Polski Instytut Środowiska Pracy 
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 
 • Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji  
 • Fundacja Ocalenie 
 • Fundacja Habitat for Humanity Poland 
 • Związek Miast Polskich 
 • Kupuj Odpowiedzialnie 
 • Koalicja 5 Frakcji  
 • ZOO Warszawa 
 • Fundacja Las na Zawsze 
 • Marine Stewardship Council (MSC) Polska 
 • Operacja Czysta Rzeka 
 • ZOO Wrocław 
 • ZOO Płock 
 • Stowarzyszenie Czysta Polska 
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 
 • Polska Misja Medyczna 
 • UNAP 
 • Faitrade Polska 
 • AIESEC Polska 

Partnerzy samorządowi: 

 • Miasto Stołeczne Warszawa 
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

Patron medialny: 

 • NGO.pl 

 

Kontakt

Małgorzata Żochowska 
tel. 518 999 089 
malgorzata.zochowska@csr-consulting.pl

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.