Opis inicjatywy

Dobre surowce – dołącz do prac grupy roboczej!

Inicjatywa „Dobre Surowce” ma na celu wsparcie rynku w tej transformacji, m.in. poprzez zachęcanie firm, by wpisywały w swoje strategie zrównoważone pozyskiwanie surowców. Zapraszamy do dołączenia do grupy roboczej, która będzie pracować nad założeniami, które pozwolą inicjatywie odegrać efektywnie rolę w budowaniu świadomości istotności zrównoważonych surowców i mobilizować zmianę na rynku. Wśród członków grupy znalazły się firmy z sektora chemicznego, spożywczego, kosmetycznego a także reprezentanci sektora pozarządowego.

Dlaczego to jest ważne?

W odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatyczne i coraz większą świadomość żywieniową konsumentów widzimy nacisk na zrównoważone rolnictwo i surowce pozyskiwane w sposób zrównoważony. Komisja Europejska przedstawiła w maju strategię „Od Pola do Stołu”, która zamierza wspierać konsumentów w dokonywaniu zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych, przeciwdziałać marnotrawieniu żywności, a także zachęcać przetwórców żywności i sprzedawców detalicznych do produkowania i sprzedawania bardziej zróżnicowanej i zrównoważonej żywności.

Kto i jak może się włączyć?

Do grupy roboczej może dołączyć, każda firma, która chce działać na rzecz dobrych surowców.

Dołącz do grupy roboczej!

Zapraszamy do dołączenia do grupy roboczej Dobre Surowce!
Wspólnie będziemy pracować nad założeniami, które pozwolą inicjatywie odegrać efektywnie rolę w budowaniu świadomości istotności zrównoważonych surowców i mobilizować zmianę na rynku.

W celu zgłoszenia, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego – w odpowiedzi prześlemy szczegóły pracy grupy.

Kontakt

Olga Assanowicz, CSR Consulting, olga.assanowicz@csr-consulting.pl 

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.