Opis inicjatywy

Edukacja dla Zrównoważonej Przyszłości to inicjatywa mająca na celu:

  • przekazanie studentom wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju
  • wsparcie uczelni wyższych w efektywnym transferze wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wyzwanie

Z jednej strony uczelnie potrzebują realnych, dobrze przygotowanych case’ów z biznesu, aby wykorzystywać je do bardziej praktycznego niż teoretycznego przerabiania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Z drugiej strony biznes sam nie przygotuje takich case’ów ponieważ nie ma do tego wystarczającej wiedzy i kompetencji, a materiały, które jest w stanie przekazać uczelni są opracowywane głównie przez działy promocji i nie mają dużej wartości edukacyjnej.

Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia platformy: Edukacja dla Zrównoważonej Przyszłości mającej na celu: przekazanie studentom wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz wsparcie uczelni wyższych w efektywnym transferze wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dzięki platformie uczelnie będą miały łatwy dostęp do dobrych merytorycznie materiałów, a biznes będzie mógł dokonać łatwego transferu wiedzy do studentów i w ten sposób wesprzeć w dobrej edukacji przyszłych menadżerów.

 

Partnerzy

Akademia Leona Koźmińskiego

Kto i jak
może się włączyć?

Platforma w pierwszym etapie ma służyć wykładowcom studiów pierwszego stopnia (magisterskie i licencjackie), którzy mają pobierać z niej materiały i wykorzystywać je na zajęciach. Na początek planujemy, aby były to szkoły biznesowe i stopniowo dodawać materiały opracowane specjalnie również na potrzeby innych uczelni.

Do współpracy zapraszamy zarówno uczelnie, chętne do korzystania z platformy jak i firmy, które zechcą umieścić na niej swoje case’y.

Kontakt

Małgorzata  Żochowska. malgorzata.zochowska@csr-consulting.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.