Opis inicjatywy

FORUM INICJOWANIA ROZWOJU to inicjatywa z niemal 10-letnim doświadczeniem i efektami. To Partnerstwo biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych (NGO), dla których ważna jest idea zrównoważonego rozwoju Pomorza. Forum przyczynia się do realizacji Agendy 2030, w szczególności odpowiada na Cel 17 Partnerstwo na rzecz celów.

FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU, w ramach którego zainwestowano już pół miliona złotych w innowacje międzysektorowe odpowiadające na lokalne potrzeby. Środki te przekazywane są w formie grantów na rozwój i wsparcia doradczego. Dzięki zaangażowaniu Partnerstwa, pierwsze kroki postawiły takie podmioty jak Browar Spółdzielczy, Tczewscy Kurierzy Rowerowi, Sklep Charytatywny Luk Luk. W roku 2020 Partnerami Głównymi Funduszu są POLPHARMA S.A., LPP S.A., a Partnerem wspierającym Farm Frites Poland S.A.).

KONFERENCJA PN.FORUM INICJOWANIA ROZWOJU – największe na Pomorzu spotkanie liderów biznesu, NGO i samorządu poruszające zagadnienia celów zrównoważonego rozwoju, inspirujące i umożliwiające wymianę dobrych praktyk odpowiedzialnych społecznie. W ciągu roku organizujemy także LOKALNE FORA MIĘDZYSEKTOROWE.

Przejdź na stronę projektu Forum Inicjowania Rozwoju

Dlaczego to jest ważne?

Jedyna na Pomorzu platforma łącząca 3 sektory promująca współpracę międzysektorową, dająca inspiracje do działania w obszarze celów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, inspirująca do zmiany i dająca wymierne efekty w postaci inicjatyw międzysektorowych

Kto i jak może się włączyć?

 • pomorscy przedsiębiorcy lub posiadające swoje oddziały/jednostki na terenie Pomorza,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • organizacje pracodawców,
 • izby rzemieślnicze,

Partnerzy

 • Polpharma
 • LPP
 • Farm Frites Poland
 • PeRspective CSR
 • 2Pi Group
 • SCALAC

Partnerzy instytucjonalni:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Miasto Gdańsk
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Pracodawcy Pomorza
 • Regionalne Centrum Wolontariatu

Kontakt

Monika Hinc

monika.hinc@upfoundation.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.