Opis inicjatywy

GOZ w Praktyce to centrum wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego dla biznesu.

Portal GOZ w Praktyce wspiera firmy w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrażaniu nowych, zrównoważonych rozwiązań biznesowych. Portal zawiera kluczowe informacje o GOZ, przeglądy narzędzi biznesowych i praktyczne wskazówki jak stosować zasady gospodarki cyrkularnej w przedsiębiorstwach.

Na portalu znajduje się m.in.:

 • wyjaśnienie czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym, przegląd wskaźników cyrkularności i słownik pojęć,
 • przegląd regulacji prawnych wspierających GOZ na poziomie krajowym i unijnym,
 • centrum rozwiązań dla biznesu: cyrkularnych modeli biznesowych, narzędzi biznesowych wspierających wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym i dobrych praktyk firm z Polski i zagranicy,
 • baza wiedzy zawierająca kluczowe raporty, dokumenty strategiczne, analizy eksperckie, dobre praktyki, inicjatywy biznesowe i wydarzenia,
 • Akademia GOZ – cykl webinarów dla firm dotyczących GOZ w praktyce

Wystąpienie o portalu na Forum Inspiracji 2020:

Dlaczego to jest ważne?

Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych.

Pierwszy unijny plan działania na rzecz GOZ wdrażany w latach 2015-2019 przyniósł szereg istotnych zmian legislacyjnych, szczególnie w zakresie opakowań, odpadów, tworzyw sztucznych i energii. Pod koniec 2019 roku nastąpił gospodarczy „przełom jak lądowanie na księżycu”, według słów przedstawicieli Komisji Europejskiej. Przyjęto “Europejski Zielony Ład”. Zakłada on, że do 2050 roku gospodarka wspólnoty będzie neutralna dla klimatu i zasobooszczędna. Ma stać się cyrkularna, a jednocześnie dochodowa i innowacyjna. GOZ ma stanowić o jej przewadze konkurencyjnej i odporności. W ramach wdrażania Zielonego Ładu, Komisja Europejska przyjęła nową strategię przemysłową i wpisujący się w nią nowy plan działania dot. GOZ. Zaplanowano ponad 80 nowych aktów prawnych, planów działania i inicjatyw, które będą publikowane i wdrażane w życie w ciągu następnych 3 lat. To ogromne wyzwanie dla biznesu.

Brakuje dziś w Polsce źródła, z którego przedsiębiorcy mogliby czerpać wiedzę o GOZ. Nowe regulacje i wymagania powodują dezorientację. Oznaczają one często konieczność gruntownej przebudowy sposobu działania, co dla większości firm jest ogromnym wyzwaniem. Potrzebna jest rzetelna wiedza i praktyczne wskazówki jak przełożyć ją na praktykę biznesową.

Wydarzenia

Brak wpisów do wyświetlenia

Kto i jak może się włączyć?

Portal GOZ w Praktyce jest stworzony z myślą o następujących podmiotach:

 • Producenci, szczególnie wyrobów, do których produkcji wykorzystywane są zasoby nieodnawialne lub które mają długi ślad środowiskowy
 • Firmy zajmujące się odzyskiem, recyklingiem i upcyklingiem
 • Firmy z łańcucha wartości opakowań i tworzyw sztucznych
 • Stowarzyszenia branżowe
 • Projektanci, agencje marketingowe i brandingowe
 • Instytucje naukowe i eksperckie

Zapraszamy do korzystania z portalu lub zostania jego Partnerem!

Partnerzy

GOZ w Praktyce jest prowadzony przez CSR Consulting.

Partnerem portalu jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Kontakt

Urszula Fabianiak, CSR Consulting, urszula.fabianiak@csr-consulting.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.