Opis inicjatywy

Karta Różnorodności to koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Dowiedz się więcej.

Dlaczego to jest ważne?

Międzynarodowa inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy przyczynia się do budowania inkluzywnych (włączających) miejsc pracy, wspiera działania równościowe oraz przyczynia się do budowania spójności społecznej.

Kto i jak może się włączyć?

  • duże firmy
  • MŚP
  • mikroprzedsiębiorstwa
  • NGO
  • administracja publiczna
  • samorządy

Partnerzy

Karta Różnorodności w Polsce jest koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kontakt

Patrycja Kamionek
Menedżerka projektów

+48 571 445 085
patrycja.kamionek@fob.org.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.