Idea

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Przygotowany przez Koalicję pierwszy w Polsce system oznakowań opakowań wskazuje konsumentom w prosty i jasny sposób jak je segregować. System piktogramów powstał jako odpowiedź na Cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, którego celem jest zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Zapraszamy do wysłuchania spotkania z koordynatorką Koalicji 5 Frakcji  – Olgą Assanowicz, w ramach cyklu Przy kawie o ….

Wyzwanie

Obecnie w Polsce recyklingowi poddawane jest ok. 30 proc. odpadów. Zgodnie z prawem unijnym, Polska ma obowiązek jeszcze w tym roku osiągnąć poziom 40 proc., w 2020 r. – 50 proc., a w 2035 roku ma to być już 65 proc. odpadów.

Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów jest w Polsce nadal dużym wyzwaniem. Konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Na opakowaniach nie ma zrozumiałych informacji na ten temat, a stosowane do tej pory piktogramy i oznaczenia są znakami specjalistycznymi, projektowanymi z myślą o producentach, organizacjach odzysku czy firmach przetwarzających odpady.

Odpowiedź

Działania Koalicji 5 Frakcji wychodzą naprzeciw tej luce informacyjnej. Zaprojektowany jednolity system oznakowania, w postaci kolorowych piktogramów w kształcie kosza, precyzyjnie informuje o przyporządkowaniu opakowania do odpowiedniego rodzaju odpadów.
 
Każdy z piktogramów składa się z 3 elementów:

 • Górna część piktogramu wskazuje którego elementu opakowania dotyczy informacja (np. kubeczek, korek)
 • Środkowa część wskazuje, do którego pojemnika na odpady należy wyrzucić dany element opakowania (np. kubeczek – plastik, korek – plastik).
 • Dolna część wskazuje, jak przygotować dany element opakowania do wyrzucenia (np. kubeczek – opróżnij, korek – odkręć).
 
Nawet najlepszy system nie będzie efektywnie działać bez wsparcia komunikacyjnego i edukacyjnego.

Unikalne systemowe podejście proponowane przez Koalicję angażuje szerokie grono różnych interesariuszy:

 • producentów wprowadzających opakowania na rynek,
 • firmy i instytucje prowadzące programy edukacyjne,
 • gminy i miasta realizujące działania informacyjne dla mieszkańców.

Proces

Koalicję 5 frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki ta idea jest tworzona – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych.

Po licznych spotkaniach, na zlecenie naszego partnera koalicyjnego Carrefour Polska, Kantar Millward Brown zbadał postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii. Badanie obejmowało m.in. znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz deklaracje segregowania. Wyniki pokazały, że znajomość pojęcia „selektywna zbiórka i recykling” oraz segregowanie odpadów (umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz bioodpady) to powszechnie deklarowane postawy. Jednak konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Z badania wynika, że eko-oznakowania na opakowania przygotowane przez Kolację 5 Frakcji są odpowiedzią na zdiagnozowany problem – są nie tylko czytelne (98% respondentów) ale też zachęcają do segregowania (92%).

Zobacz pełne wyniki

Kto i jak może się włączyć?

 • Producenci opakowań i produktów szybkozbywalnych w opakowaniach – przez umieszczenie zestawu piktogramów Koalicji 5 Frakcji na etykietach mogą zwiększyć liczbę segregowanych i recyklowanych opakowań swoich produktów.
 • Samorządy – mogą w przejrzysty sposób oznaczać pojemniki na poszczególne frakcje piktogramami Koalicji 5 Frakcji, ułatwiając konsumentom wybór właściwego pojemnika. Dodatkowo, za pomocą dostarczonych przez Koalicję materiałów mogą prowadzić skuteczniejsze akcje edukacyjne i informacyjne na temat segregacji odpadów.
 • Firmy i organizacje zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną – mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji 5 Frakcji, promujące właściwą segregację odpadów.

Dołącz i skorzystaj!

 • Przemyślany system ekooznakowania opakowań dla producentów
 • Kompatybilny system oznakowania pojemników na odpady dla samorządów i firm
 • Wsparcie w realizacji obowiązków edukacyjnych wprowadzających opakowania na rynek
 • Dostęp do analiz prawnych na temat znakowania ekologicznego
 • Dostęp do bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i gospodarki obiegu zamkniętego
 • Status Partnera Koalicji 5 Frakcji

Partnerzy

 • Inicjatorzy: CSR Consulting, Eneris Ochrona Środowiska
 • Rada Ekspertów: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Wierzbowski Eversheds Sutherland, PlasticsEurope Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych
 • Partnerzy (w kolejności alfabetycznej): Altvater Piła, Anpharm PF S.A. – Zakład Produkcyjny Grupy Servier, Antalis Poland, Bajaland, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ, CBRE Polska, Carlsberg, Carrefour Polska, Danone, EMKA Polska, Eurocash S.A., Fundacja ProKarton, Fundacja Za górami za lasami, GFT Poland, Gmina Darłowo, Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina i Miasto Żuromin, Gmina Prażmów, Gmina Skrwilno, Gmina Stare Babice, Gmina Widuchowo, Gmina Wiśniowa, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kłaju, Grupa Żywiec, Kielce (UM), LEAR Corporation Poland, Leclerc Polska, Littel Grenfinity, Santander Bank Polska S.A., Skanska, Stop Wasting Polska, Strzegom (UM), UNEP/GRID Warszawa (Agenda ONZ ds. Ochrony Środowiska), Urząd Miasta Piły, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Wołomin (UM), Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze, Zespół Szkół Bolesławiec, Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (PRGOK), Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO), Żabka Polska

Kontakt

Realizowane Cele

Kampania 17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Brak wpisów do wyświetlenia
Loading...