Idea

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Przygotowany przez Koalicję pierwszy w Polsce system oznakowań opakowań wskazuje konsumentom w prosty i jasny sposób jak je segregować. System piktogramów powstał jako odpowiedź na Cel 12 Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, którego celem jest zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Zapraszamy do wysłuchania spotkania z przedstawicielką Koalicji 5 Frakcji  – Olgą Assanowicz, w ramach cyklu Przy kawie o…

Wyzwanie

Gospodarowanie odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych i gospodarczych. Zgodnie z prawem unijnym, Polska ma obowiązek do 2025 roku osiągnąć poziom 55 procent recyklingu odpadów, natomiast według danych przesyłanych do Komisji Europejskiej poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jaki osiągamy w Polsce, oscyluje wokół 40-kilku procent. Nowa strategia Europejskiego Zielonego Ładu wiąże się z koniecznością dokonania głębokiej i szybkiej zmiany nawyków i zachowań konsumentów, aby zmniejszyć ślad środowiskowy. Kluczowe we wzmocnieniu roli konsumentów w procesie zielonej transformacji jest kwestia dostępu do zrozumiałych i wiarygodnych informacji dotyczących aspektów środowiskowych kupowanych produktów i usług.

Odpowiedź

Działania Koalicji stanowią odpowiedź na te wyzwania. Zaprojektowany przez Koalicję 5 Frakcji jednolity system kolorowych i czytelnych piktogramów precyzyjnie informuje, której części opakowania dot. informacja, w jaki sposób przygotować dany element oraz do którego pojemnika należy go wyrzucić. Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat recyklingu na opakowaniu.

 
Każdy z piktogramów składa się z 3 elementów:

 • Górna część piktogramu wskazuje którego elementu opakowania dotyczy informacja (np. kubeczek, korek)
 • Środkowa część wskazuje, do którego pojemnika na odpady należy wyrzucić dany element opakowania (np. kubeczek – plastik, korek – plastik).
 • Dolna część wskazuje, jak przygotować dany element opakowania do wyrzucenia (np. kubeczek – opróżnij, korek – odkręć).
 
Unikalne systemowe podejście proponowane przez Koalicję angażuje szerokie grono różnych interesariuszy:

 • producentów wprowadzających opakowania na rynek,
 • firmy i instytucje prowadzące programy edukacyjne,
 • gminy i miasta realizujące działania informacyjne dla mieszkańców.

Proces

Koalicję 5 frakcji wyróżnia nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki ta idea jest tworzona – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych.

Po licznych spotkaniach, na zlecenie naszego partnera koalicyjnego Carrefour Polska, Kantar Millward Brown zbadał postawy Polaków wobec segregacji odpadów i ekologii. Badanie obejmowało m.in. znajomość zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz deklaracje segregowania. Wyniki pokazały, że znajomość pojęcia „selektywna zbiórka i recykling” oraz segregowanie odpadów (umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach na śmieci przeznaczonych na papier, szkło, plastik oraz bioodpady) to powszechnie deklarowane postawy. Jednak konsumenci napotykają szereg trudności z segregacją odpadów, m.in. brakuje informacji, do jakiego pojemnika wyrzucać poszczególne odpady. Z badania wynika, że eko-oznakowania na opakowania przygotowane przez Kolację 5 Frakcji są odpowiedzią na zdiagnozowany problem – są nie tylko czytelne (98% respondentów) ale też zachęcają do segregowania (92%).

Zobacz pełne wyniki

Kto i jak może się włączyć?

 • Producenci opakowań i produktów szybkozbywalnych w opakowaniach – przez umieszczenie zestawu piktogramów Koalicji 5 Frakcji na etykietach mogą zwiększyć liczbę segregowanych i recyklowanych opakowań swoich produktów.
 • Samorządy – mogą w przejrzysty sposób oznaczać pojemniki na poszczególne frakcje piktogramami Koalicji 5 Frakcji, ułatwiając konsumentom wybór właściwego pojemnika. Dodatkowo, za pomocą dostarczonych przez Koalicję materiałów mogą prowadzić skuteczniejsze akcje edukacyjne i informacyjne na temat segregacji odpadów.
 • Firmy i organizacje zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną – mogą włączyć się we wspólne projekty edukacyjne Koalicji 5 Frakcji, promujące właściwą segregację odpadów.

Dołącz i skorzystaj!

 • Przemyślany system ekooznakowania opakowań dla producentów
 • Kompatybilny system oznakowania pojemników na odpady dla samorządów i firm
 • Wsparcie w realizacji obowiązków edukacyjnych wprowadzających opakowania na rynek
 • Dostęp do analiz prawnych na temat znakowania ekologicznego
 • Dostęp do bazy wiedzy na temat edukacji w zakresie segregacji i gospodarki obiegu zamkniętego
 • Status Partnera Koalicji 5 Frakcji

Kontakt

Realizowane Cele

Kampania 17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dla mediów

Brak wpisów do wyświetlenia
Loading...