Opis inicjatywy

Ideą działania Koalicji Dbamy o wodę jest wypracowanie wodnej mapy drogowej dla Żywiecczyzny wraz z propozycjami działań zaangażowanych interesariuszy.

Koalicja prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną i we współpracy z naukowcami pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi realizacji projektów proretencyjnych. Buduje porozumienie między lokalnymi społecznościami, samorządami i instytucjami by wypracować długofalowe rozwiązania służące ochronie zasobów wodnych Żywiecczyzny. Koalicja propaguje rolę i znaczenie partnerstw w strategicznych projektach wodnych, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Dowiedz się więcej.

Dlaczego to jest ważne?

Postępujące zmiany klimatu coraz silniej wpływają na obieg wody w przyrodzie. Obecnie przeważają okresy z deficytem opadów, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na problemy z naturalnym odnawianiem zasobów wodnych. Wg GUS Polska jest na 24. miejscu w Unii Europejskiej pod względem ilości odnawialnych zasobów słodkiej wody na mieszkańca.
Skuteczna ochrona zasobów wody w regionie wymaga osiągnięcia efektu skali. Niezbędne są więc skoordynowane działania instytucji publicznych, samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego oraz mieszkańców regionu. Działania muszą być długofalowe i oparte o współpracę wszystkich podmiotów i instytucji zaangażowanych w zarządzanie zasobami wodnymi, dystrybucję wody, a także zagospodarowaniem przestrzennym.

Kto i jak może się włączyć?

Inicjatywa ma charakter otwarty. Do współpracy zapraszamy:

  • działające w regionie firmy,
  • NGO,
  • lokalne instytucje publiczne i samorządy.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie www.

Partnerzy

Założycielami Koalicji są Żywiec ZdrójGrupa Żywiec.
Do Koalicji dołączyły Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania (LGD) „Żywiecki Raj”.
Oficjalnym operatorem Koalicji jest agencja FleishmanHillard

Kontakt

Piotr Popa – Rzecznik prasowy
Koalicja Dbamy o wodę
Mobile/Kom. +48 501 724 864

https://www.dbamyowode.pl/
https://www.facebook.com/dbamyowode

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.