Opis inicjatywy

Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP) jest niezależną koalicją, w skład której wchodzi 15 instytucji, w tym przedstawicieli czołowych działających na polskim rynku firm z branży spożywczej, sieci handlowych oraz z sektora detergentów, a także przedstawicieli jednostek certyfikujących i organizacji pozarządowych.

W Radzie Naukowej Koalicji zasiedli prof. dr hab. Krzysztof Krygier – były Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności w SGGW, prof. dr hab. Wiktor Kotowski – ekolog, wykładowca akademicki w Instytucie Botaniki na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dr Monika Mętrak – biogeochemik i wykładowczyni akademicka w Instytucie Biologii Środowiskowej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerem merytorycznym działań jest dr Tomasz Bocheński – analityk z placówki badawczej Frost & Sullivan.   

Wyzwanie

Niezrównoważona produkcja oleju palmowego (niecertyfikowanego) doprowadza do utraty olbrzymich powierzchni lasów, a ekosystemy lasów deszczowych uznawane są za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie. Przekształcanie lasów na niecertyfikowane plantacje palmy olejowej prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla wielu gatunków, takich jak: orangutan, słoń sumatrzański, pantera mglista, tygrys sumatrzański, czy słoń indyjski. Substancje chemiczne stosowane na niecertyfikowanych plantacjach zanieczyszczają glebę, środowisko i wodę. W wyniku zanieczyszczeń lokalne społeczności tracą dostęp do czystej wody pitnej, a kurczące się zasoby ryb w rzekach powodują coraz większe problemy z pozyskiwaniem pożywienia.

Odpowiedź

Olej palmowy pochodzący ze zrównoważonych źródeł jest kluczowy w ograniczeniu ryzyka wiążącego się z nadmierną eksploatacją lasów tropikalnych oraz ze szkodliwym wpływem upraw tego surowca na żyjące w lasach gatunki zwierząt.

Celem strategicznym PKZOP jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku.

Koalicja powstała, by wyznaczyć kierunek odpowiedzialnej konsumpcji polskiemu przemysłowi, zachęcić do wprowadzania zmian w łańcuchach dostaw, gdzie bierze się pod uwagę różnorodność biologiczną, poszanowanie dla ekosystemów, kwestie wylesiania, prawa lokalnych społeczności i prawa pracownicze w krajach producenckich. 

Proces

PKZOP wspiera i monitoruje inne podmioty na polskim rynku w dążeniu do uzyskania celu strategicznego.

Istotną misją PKZOP jest również podejmowanie działań w celu zwiększenia wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego oleju palmowego wśród konsumentów i podmiotów działających na rynku polskim.

Cel strategiczny PKZOP przybliża członków do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju z Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ przez:

 • ulepszanie decyzji zakupowych i inwestycyjnych (Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 14: Życie pod wodą, Cel 15: Życie na lądzie)
 • ograniczanie światowego głodu i ubóstwa (Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 2: Zero głodu)
 • promowanie godnych warunków pracy (Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca)
 • zmniejszanie wpływu na zmianę klimatu (Cel 13: Działanie w dziedzinie klimatu)
 • wpływanie na zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi (Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja)
 • wpływanie na zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych (Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 15: Życie na lądzie)

Wydarzenia

Brak wpisów do wyświetlenia

Kto może się włączyć?

 • Firmy, które chcą popracować nad ulepszeniami w łańcuchu dostaw oleju palmowego oraz jego transparentności   
 • Jednostki certyfikujące, które chcą wspierać firmy w certyfikacji RSPO
 • Organizacje branżowe, które chcą edukować i budować świadomość w branży
 • Organizacje pozarządowe, które chcą wspólnie pracować nad mapą drogową do zrównoważonego oleju palmowego w Polsce

Partnerzy

 1. Bahlsen Polska
 2. BASF Polska
 3. Carrefour Polska
 4. Control Union Poland Spółka Z O.O
 5. Ferrero Polska
 6. Jeronimo Martins Polska
 7. LOTTE Wedel
 8. Kaufland Polska
 9. Mondelez Polska
 10. Nestlè Polska
 11. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
 12. Preferred by Nature
 13. TUV Nord Polska
 14. WWF Polska
 15. Żabka Polska

Kontakt

Newsletter

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.