Opis inicjatywy

Polski Pakt Plastikowy to platforma współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych w obszarze opakowań. Tworzy grupa 22 firm: od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku, które wprowadzają na polski rynek aż 1/5 wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych. Towarzyszy im grono instytucji – organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki.

Tylko wspólnie możemy zmierzyć się z plastikowym wyzwaniem. Powinniśmy skoncentrować działania na ograniczeniu użycia plastiku, pracować nad innowacjami i sprawić, aby plastik krążył w obiegu zamkniętym. Wierzymy, że angażowanie kolejnych firm, instytucji i administracji a także realna i efektywna współpraca wszystkich stron może doprowadzić do zmiany modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce. Pamiętajmy, że członkowie Paktu to firmy, które już od lat podejmują liczne działania w tym obszarze. Ich zaangażowanie w Pakt to wyraz większych ambicji i decyzja o inicjowaniu wspólnych projektów, niemożliwych do realizacji przez pojedyncze podmioty. Czas bowiem na zdecydowane działanie – tu i teraz. Cele strategiczne Polskiego Paktu Plastikowego to ambitny, bardzo konkretny plan działania.

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjatorka „Kampanii 17 Celów”.

Nasze cele

Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.  

 1. Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.  
 2. Drugi natomiast obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek. 
 3. Trzeci cel to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.  
 4. Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25% 
 5. a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.  
 6. Ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Należy bowiem postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów. 

 

Partnerzy

CZŁONKOWIE:

 • Alpla

 • Aniflex

 • Auchan

 • Avery Dennison

 • Carrefour

 • Danone

 • Enverde

 • EuroPool System

 • Glopack

 • Jerónimo Martins

 • Jokey

 • Kaufland

 • KGL

 • Lidl

 • LPP

 • Martuz

 • Nestle

 • OTCF

 • Polifolia

 • Polska Woda

 • PreZero Polska

 • R3

 • Rekopol

 • Santander

 • Schoeller Allibert

 • Sinoma

 • Swapp!

 • TakeCup

 • Unilever

 • Princes (marka Wielkopolski)

 • Żabka

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY

 • Global Compact Network Poland

 • Koalicja 5 Frakcji

 • Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy

 • Krajowa Unia Producentów Soków

 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

 • Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

 • Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

 • Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

 • Stowarzyszenie Czysta Polska

 • Stowarzyszenie Natureef

 • Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

 • WWF

 • Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Inicjatorem powołania Paktu jest Kampania 17 Celów.

Kto i jak
może się włączyć?

W 2022 roku zapraszamy do dołączania do Paktu i wspólnej pracy nad wdrażaniem Mapy Drogowej! Pakt tworzą:

 • Producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i sieci handlowe
 • Producenci opakowań, materiałów opakowaniowych i wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Firmy zajmujące się odzyskiem i recyklingiem tworzyw sztucznych
 • Stowarzyszenia branżowe, instytucje naukowe i eksperckie zajmujące się tworzywami sztucznymi

Kontakt

Małgorzata Żochowska, sekretariat@paktplastikowy.pl, tel. +48 518 999 089

Pakt w serwisie LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/polski-pakt-plastikowy/

 

 

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.