Opis inicjatywy

Program Explory  – największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Program jest stale wspierany przez kilkudziesięciu partnerów, są to m.in. innowacyjne firmy, samorządy, uczelnie wyższe i instytucje naukowe, parki technologiczne.

W ramach programu Explory odbywają się:

  • Konkurs Explory na projekty badawcze młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać projekty naukowe ze wszystkich dziedzin naukowych. W trakcie dotychczasowych dziesięciu edycji Konkursu Explory wzięło udział aż 2400 młodych naukowców, którzy zgłosili do konkursu łącznie 1500 projektów naukowych. W ocenę prac konkursowych zaangażowanych jest co roku ok. 60 jurorów, ekspertów z uczelni wyższych, instytucji naukowych oraz firm.
  • Festiwale Naukowe Explory – wydarzenia popularyzujące naukę wśród młodzieży organizowane w regionach oraz we współpracy ze szkołami w ramach programu Szkolnych Festiwali Explory. Do tej pory zorganizowaliśmy ponad 60 wydarzeń w całej Polsce, w których wzięło udział ponad 46 tys. Uczestników
  • Program Mentorski Explory – program skierowany do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowatorów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Explory oraz udział w webinariach i spotkaniach tematycznych.
  • Program Grantowy Explory – program dedykowany młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat. Celem programu jest dofinansowanie rozwoju projektów oraz edukacja w zakresie samodzielnego pozyskiwania środków na realizację działań.

Przejdź na stronę projektu. 

Dlaczego to jest ważne?

Explory adresuje problem niskiej innowacyjności polskiej gospodarki oraz edukacji nastawionej na odtwarzanie, a nie na tworzenie. W ramach naszych działań zachęcamy młodzież w wieku 13-20 lat do realizacji ich własnych autorskich projektów badawczych i wynalazków, promujemy innowacyjność i przedsiębiorczość, poszerzamy wiedzę z tego zakresu.

Kto i jak może się włączyć?

  • Firmy szukające współpracy z młodymi talentami, poszukujące innowacyjnych rozwiązań, chcące dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi innowatorami
  • Szkoły – zachęcamy do udziału w Konkursie Explory i do organizacji szkolnych festiwali naukowych

Partnerzy

 

  • Mecenas: PKN Orlen S.A.
  • Partnerzy strategiczni: ZF Polpharma S.A, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Miasto Gdynia
  • Partnerzy wspierający: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Miasto Łódź, Wrocławski Park Technologiczny, Fundacja Pro-Mathematica
  • Partnerzy: DPD Polska, Kancelaria Patentowa Patpol, Miasto Słupsk, Województwo Zachodniopomorskie, Fundacja Empiria i Wiedza

Kontakt

Fundacja Zaawansowanych Technologii

biuro@fzt.org.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.