Opis inicjatywy

 

Re:Generacja jest odpowiedzią na spowodowany działaniami ludzi kryzys bioróżnorodności.Istnienie planety zależy od tego, czy uda nam się powstrzymać degradację ekosystemów.

Głównym celem programu jest ochrona czynna ekosystemów w calej Polsce, oraz edukacja i budowanie społeczności wokół tematu ochrony ekosystemów. Kluczowym komponentem programu Re:Generacja jest zaangażowanie firm, które roztaczają opiekę nad wybranymi ekosystemami  wskazanymi przez ekspertów i włączają się w niezbędne działania. Dla każdego poddawanego regeneracji obszaru opracowywany jest indywidualny harmonogram działań, odpowiadający jego specyfice i potrzebom.

Przejdź na stronę inicjatywy.

Wyzwanie

Na całym świecie praktyki takie, jak wylesianie, regulacja rzek, budowa dróg, czy zanieczyszczenia, przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego. W wyniku działalności człowieka giną miliony gatunków roślin i zwierząt. Ze względu na globalną skalę i złożony charakter problemu, ONZ zainaugurował w 2021 roku Dekadę Odtwarzanie Ekosystemów. Opiekę nad działaniami prowadzonymi w ramach Dekady objęły wspólnie UNEP (United Nations Environment Programme) oraz FAO (Food and Agriculture Organization), a jej wdrażanie na świecie wspiera IUCN (International Union for Conservation of Nature).

Kto i jak może się włączyć?

 • Firmy
 • Instytucje, na terenie których znajdują się ekosystemy wymagające odtwarzania

Partnerzy

 • ERGO HESTIA

 • Fundacja Veolia

 • Interzero

 • Truvant

 • Dell Technologies

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Bank Pekao

 • Suez Safege

 • Santander Bank Polska

 • Polenergia

Kontakt

patrycja.adamska@gridw.pl

Realizowane Cele

Kampania 17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.