Opis inicjatywy

Misją projektu RE-start FASHION jest wyzwolenie potencjału branży odzieżowej i obuwniczej w zakresie realizowania celów zrównoważonego rozwoju i uczynienia z niej pioniera w systemowym rozwijaniu odpowiedzialności w polskiej gospodarce.

Projekt ma charakter partnerstwa firm sektora mody, które wspólnie – w powiązaniu z innymi interesariuszami – stworzą MAPĘ DROGOWĄ wyznaczającą cele i obszary kluczowe w przechodzeniu branży na zrównoważone modele biznesowe. Zmiana systemu wymaga wielostronnego dialogu, dlatego do projektu zaproszono także podmioty o różnych specjalizacjach. Sektor mody jest postrzegany, jako jeden z najbardziej zanieczyszczających planetę. Coraz częściej świat mody (zarówno uznani dziennikarze, projektanci, jak prestiżowe magazyny mody) przyznaje, że czas uwzględnić sustainability w całej branży. Opublikowana w marcu Circular Economy Action Plan wskazuje branżę tekstylną jako jedną z tych, w których konieczne są zmiany. Wyzwania przed którymi stoi polski sektor mody są bardzo złożone. By się z nimi zmierzyć, konieczne jest systemowe działania i wspólna branżowa (międzysektorowa) dyskusja RE-starcie branży.

Wystąpienie o inicjatywie na Forum Inspiracji 2020:

Kto i jak może się włączyć?

  • firmy odzieżowe i obuwnicze o zasięgu międzynarodowym
  • firmy odzieżowe i obuwnicze o zasięgu krajowym
  • firmy zajmujące się recyklingiem ubrań
  • firmy włączające ubrania/ buty do drugiego obiegu
  • platformy sprzedażowe z ubraniami i obuwiem

Kontakt

Marta Karwacka

SENSA Sustainable Thinking

martakarwacka@sensa.com.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.