Opis inicjatywy

#RozejrzyjSię to wielopłaszczyznowy program profilaktyki i aktywnego wspierania dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym oparty o wzajemną empatię.

Efekty projektu:

 • nauczyciele, rodzice, młodzież rozpoznają objawy kryzysu psychicznego,
 •  wszystkie grupy potrafią empatycznie reagować w kontakcie z osobą doświadczającą kryzysu,
 • mają wiedzę do kogo, jak się zgłosić i czego mogą oczekiwać,
 • są bardziej otwarte na korzystanie z pomocy specjalistycznej.

 

Wyzwanie

Projekt jest odpowiedzią na pogarszanie się sytuacji psychicznej młodzieży. Tylko w 2019 roku u 20% młodych Polaków zdiagnozowano depresję i stany kryzysu psychicznego.

Pandemia drastycznie pogorszyła sytuację. Młodzi ludzie przez wiele miesięcy odizolowani w domach, pozbawieni zostali normalnego, radosnego życia nastolatka, jakie większość z nas pamięta ze swojej młodości. Ich codzienność została ograniczona do przestrzeni ekranów, na których błyskają okienka social-mediów.

Według badań prof. dr. hab. Zbigniewa Izdebskiego zrealizowanych w październiku 2020 r. dla WHO – to właśnie młodzi najgorzej reagują na stan epidemii. Na pytanie: „Czy w czasie pandemii miała pani/pan okres załamania lub kryzysu psychicznego”, aż 53% pozytywnych odpowiedzi pochodziło od uczniów i studentów!

Partnerzy

Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

Kto i jak
może się włączyć?

 • szkoły,
 • dostawcy usług internetowych,
 • portale społecznościowe,
 • patroni medialni,
 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
 • samorządy jako podmioty finansujące szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • MEN i kuratoria oświaty,
 • organizacje zrzeszające psychologów i pedagogów w tym w szczególności Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne,
 • organizacje zrzeszające nauczycieli (np. Związek Nauczycielstwa Polskiego).

Kontakt

Stowarzyszenie Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa

kontakt@psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Krystian Rubacha t. 793 73 75 77

Małgorzata Libman-Sokołowska t. 501 687 925

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.