Opis inicjatywy

Sieć firm Pracuję i Wychowuję polega na
● wspieraniu firm w Polsce w budowaniu środowiska pracy, jakiego oczekują rodzice;
● wspieraniu firm w budowaniu elastycznych i dostosowanych do potrzeb rodziców kultur organizacyjnych;
● wyrównaniu szans kobiet na rynku pracy;
● wspieraniu firm w tworzeniu programów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG);
● promowaniu kultury korporacyjnej odpowiedzialności rodzinnej biznesu (CFR);
● promowaniu dobrych praktyk wspierania rodziców w miejscu pracy;
● kształtowaniu systemu społecznego, w którym każdy może sprostać swoim obowiązkom zawodowym i opiekuńczym.

Do sieci dołączyć może każda firma, dla której obszar wspierania pracowników-rodziców jest ważny. W ramach sieci odbywają się cykliczne spotkania, webinary, networking, przegląd dobrych praktyk.

Dowiedz się więcej.

Dlaczego to jest ważne?

Projekt odpowiada na potrzebę tworzenia w Polsce kultury korporacyjnej, w której do pracowników-rodziców podchodzi się w sposób holistyczny, znając ich społeczne uwarunkowania i widząc ich specyficzne potrzeby. Poprzez ten projekt chcemy pokazać, że prowadząc działania wspierające pracowników – rodziców firmy mogą osiągnąć zarówno cele społeczne i biznesowe. W efekcie wdrażania praktyk work&family balance firmy otrzymają zaangażowanych i oddanych specjalistów, więcej kobiet w zarządach i mniejszą rotację pracowników. 

Kto może się włączyć?

Do sieci dołączyć może każda firma, organizacja dla której obszar wspierania pracowników-rodziców jest ważny.

Partnerzy

Fundacja Rodzic w mieście

Kontakt

Fundacja Rodzic w mieście
Kontakt@rodzicwmiescie.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.