Opis inicjatywy

 

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości zapobiegania powstawaniu odpadów w Polsce. Jest to cykl wydarzeń skierowanych do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu. Organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.

II edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem MIERZ WYŻEJ. Proponując tę myśl przewodnią, chcemy zwrócić uwagę nie tylko na ustanowioną przez Unię Europejską hierarchię postępowania z odpadami, ale także podkreślić konieczność podejmowania codziennych wyzwań w dążeniu do zmniejszenia rosnącej ilości generowanych odpadów. Jesteśmy przekonani, że wspólne MIERZENIE WYŻEJ zachęci odbiorców do wybierania wyższych poziomów hierarchii postępowania z odpadami.

Przejdź na stronę inicjatywy.

Wyzwanie

Podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich to ważny element w budowaniu zdrowej i bezpiecznej przestrzeni do życia dla ludzi, roślin i zwierząt – im mniej odpadów wygenerujemy, tym mniejsze koszty poniesiemy jako społeczeństwo i środowisko naturalne, którego jesteśmy częścią.

Jednym z podstawowych sposobów postępowania z odpadami jest Zasada 3R – REDUCE, REUSE, RECYCLE. Prezentowane podejście koncentruje się na myśleniu o surowcach i maksymalizowaniu ich potencjału w całym cyklu życia – daje priorytet unikaniu czy minimalizacji powstawania odpadów jako najprostszej metodzie poradzenia sobie z rosnącą liczbą śmieci zalegających na składowiskach. I choć wiadomo, że z dnia na dzień nie zmienimy swoich przyzwyczajeń, warto MIERZYĆ WYŻEJ i krok po kroku budować bardziej proekologiczne nawyki.

Kto i jak może się włączyć?

  • Firmy
  • Samorządy
  • Organizacje pozarządowe

Partnerzy

  • Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  • Stena Recycling
  • ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A

Kontakt

Urszula Fabianiak – Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji

+48 797 748 507

urszula.fabianiak@csr-consulting.pl

Realizowane Cele

Kampania 17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.