Opis inicjatywy

Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, w której młodzież realizuje projekty społeczne, by uczyć się pracy w zespole, a biznes jest ciałem doradczym, które wzmacnia kompetencje i dzieli się wiedzą.

W Zwolnionych z Teorii biorą udział uczniowie i uczennice z 20% szkół średnich w Polsce. W 10% szkół wspierają ich przeszkoleni przez Zwolnionych z Teorii nauczyciele. W realizacji projektu pomaga platforma www.zwolnienizteorii.pl oraz mentorzy z biznesu. W tej chwili prawie tysiąc uczniów realizuje ponad 450 projektów społecznych.

Przejdź na stronę projektu Zwolnieni z Teorii

Dlaczego to jest ważne?

Szkoła nie przygotowuje do rynku pracy. Absolwentom brak kompetencji przyszłości – kompetencji 4C (Creativity, Communication, Critical Thinking, Collaboration). Kompetencje te uczniowie muszą zdobywać poza szkołą. Udział w programie Zwolnieni z Teorii uczy w/w kompetencji jednocześnie pomagając bo odbywa się to poprzez realizację projektu społecznego.

Kto i jak może się włączyć?

Do współpracy zapraszamy menedżerów z różnych firm odpowiedzialnych za rozwój pracowników, programy sukcesji, komunikację, public relations, zrównoważony rozwój

Partnerzy

  • Google.org
  • Pracuj.pl
  • ING
  • Govtech

Kontakt

Rafał Flis

Współzałożyciel, Wiceprezes Zarządu

rafal.flis@zwolnienizteorii.pl

Realizowane Cele

Przykład działania w ramach inicjatywy

W ramach  ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”,  grupa młodzieży ze Starogardu Gdańskiego prowadzi projekt „Świadomość konsumenta i jego prawa”, w ramach którego odbywają się warsztaty i spotkania z młodzieżą w wieku od 13 do 16 lat. Warsztaty mają na celu edukację w zakresie świadomości konsumentów i ich praw. W czasie spotkań przeprowadzane są Quizy sprawdzające wiedzę zdobytą przez uczestników oraz gry i zabawy uczące w praktyce teorii.

Uczestnicy warsztatów otrzymują dawkę wiedzy o prawach konsumenta, marketingu, odpowiedzialności producenta i zasadach uczciwej konkurencji. Dowiadują się czym jest ustawa przewozowa, gwarancja i  rękojmia, a także jakie marki wyróżniają się na tle konkurencji pod względem uczciwych praktyk rynkowych.

Warsztaty odbyły się w PSP 2, II LO w Starogardzie Gdańskim, ZSE w Starogardzie, Podstawowej szkole katolickiej i Zespole szkół Ekonomicznych w Tczewie.

Projekt odbywa się w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, Młodzieżową Radą Dzielnicy Śródmieście w Warszawie, Filemon Kocią Kawiarnią, Kawiarnią Dzienna Dawka, Pracownią Cukiernicza Tartaletka, Miejską Biblioteką w Starogardzie Gdańskim oraz firmą Budimex i fundacja BGK.

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.