Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym wymaga nie tylko wizji, ale także efektywnego finansowania. Należące do ICMA instytucje rynku kapitałowego wraz ze swoimi interesariuszami doprowadziły do stworzenia nowego instrumentu – tzw. Zielonych Obligacji (ang. Green Bonds), które dostarczą funduszy na realizację nowych i już toczących się projektów, zapewniających konkretne korzyści dla środowiska naturalnego. Projekt Zielonych Obligacji zaangażował społeczność blisko 200 instytucji z całego świata. Po szerokich konsultacjach Zielone Obligacje zostały zaktualizowane i wydane po raz kolejny w 2016 roku.

Instytucje zaangażowane w rynek Zielonych Obligacji – emitenci, inwestorzy, pośrednicy – mogą przyjąć dobrowolnie wytyczne dotyczące Zielonych Obligacji (Green Bond Principles, GBP). Wśród zasad zebranych w GBP znalazły się m.in. zapisy dotyczące transparentności i jawności rynku Zielonych Obligacji, a także promujące spójność i rozwój rynku. Spójne, precyzyjne dla wszystkich zasady sprzyjają efektywnej realizacji transakcji – z pożytkiem dla środowiska naturalnego. Kodeks zawiera m.in. wskazówki dotyczące emisji Zielonych Obligacji, selekcji projektów i oceny ich wpływu na środowisko naturalne.

Wróć