Kampania
17 Celów

Kampania 17 Celów ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030.

W roku 2017 prowadzona była I edycja kampanii. Kampania rozpoczęła się powstaniem podręczników SDG w praktyce. Dla konkretnych branż zostały opracowane matryce wpływu, które pokazują w które Cele Zrównoważonego Rozwoju powinny angażować się konkretne branże, aby zmaksymalizować swój wpływ. W 2017 roku miało miejsce również pierwsze Forum Inspiracji oraz konferencja podsumowująca. 

 

Myśli przewodnie
kampanii

WIEDZA

INSPIRACJA

MOBILIZACJA

Wydarzenia kampanii

Konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach Kampanii 17/17 w 2017 roku, ich rezultaty oraz plany na kolejny rok.

Materiały kampanii

BGŻ BNP ParibasCSR ConsultingPKN OrlenPolpharma
raporty

Pierwsza część opublikowanego w ramach programu SDGs w praktyce branżowego przeglądu działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

CarrefourCemexCSR ConsultingPZU
raporty

Druga część opublikowanego w ramach programu SDGs w praktyce branżowego przeglądu działań w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.