EKOPREZENT – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

Głównym celem kampanii jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa (w tym przedsiębiorców) w zakresie zmian klimatu i wpływu człowieka na te procesy, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachęcenie do podejmowania działań przyjaznych środowisku.

Ta informacyjno-edukacyjna inicjatywa skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Tytuł kampanii jest jednocześnie nośnikiem jej podstawowego przekazu: nasze proekologiczne, przyjazne klimatowi zachowania i nawyki przyczyniają się do poprawy stan środowiska naturalnego (są więc naszym prezentem dla środowiska), co z drugiej strony bezpośrednio przekłada się na szeroko rozumianą jakość życia ludzi; dbając o środowisko czynimy prezent także samemu sobie.

Kampania realizuje przede wszystkim cel 13.3, ale również – poprzez edukację konsumentów i producentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji – cel 12., wpływa na poziom zrównoważenia miast realizując cel 11. oraz jakość środowiska, w którym żyją ludzie, co ma bezpośredni związek z ich zdrowiem- wiąże się zatem również z celem 3.

REZULTATY I EFEKTY

Projekt, dzięki bazie wiedzy eksperckiej zgromadzonej na portalu kampanii, przekazuje w przyjaznej i praktycznej formie wiedzę, inspiruje, przekonuje i zachęca do wprowadzania zmian w swoich codziennych nawykach, które zmienione na bardziej przyjazne środowisku będę elementem globalnych działań światowej społeczności na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Dotychczasowe aktywności kampanii to między innymi:

  • kampania medialna realizowana w popularnych mediach (radio, prasa, Internet – reklamy portalu oraz materiały merytoryczne),
  • portal wiedzy WWW.EKOPREZENT.ORG,
  • wystawy tematyczne i ekoakcje edukacyjne dla klientów centrów handlowych,
  • ekoakcje edukacyjne na piknikach i imprezach masowych,
  • ekoakcje edukacyjne dla pracowników firm,
  • szkolenia z zakresu ekojazdy dla firm,
  • mapping (pokaz multimedialny tematycznej prezentacji) na Pałacu Staszica w Warszawie,
  • dystrybucja materiałów edukacyjnych (drukowane ekoporadniki oraz e-gry i e-zabawy tematyczne).

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy chcą włączyć się w projekt merytorycznie i finansowo.

Wypracowane metody prowadzenia kampanii (eksperckie materiały edukacyjne w mediach, ekoakcje edukacyjne na eventach dla różnych grup odbiorców) oraz zgromadzona na ogólnodostępnym portalu baza wiedzy to doskonałe podstawy, by kontynuować kampanię i rozwijać ją o nowe wątki tematyczne (w zakresie wiążącym się z przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ekologii na co dzień), dostarczać konsumentom i firmom stale aktualizowanej wiedzy, edukować ich, zachęcać do aktywnego wprowadzania zmian swoich zachowań i nawyków.

Jest to również możliwość zaprezentowania dostępnych rozwiązań, które pomogą te korzystne dla siebie i środowiska zmiany zrealizować w swoich domach i w firmach.

Wśród dotychczasowych partnerów kampanii znaleźli się między innymi: Orange, BASF, Philips Lighting, Skoda, Sodexo, Tesco, Carrefour, Provident,  Cemex, Eko – Punkt, EUROZET, NFOŚiGW, NAPE.

Wróć