Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski

Nie da się osiągnąć realnej zmiany bez współdziałania i globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Skala wyzwań, które stoją przed ludzkością jest tak ogromna, że tylko zbiorowym wysiłkiem jesteśmy w stanie przeciwstawić się negatywnym trendom i zbudować...
Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów lądowych, oraz zrównoważone zarządzanie nimi to główne założenia 15 Celu Zrównoważonego Rozwoju. Różnorodność biologiczna to całe bogactwo życia na ziemi, różnorodność gatunkowa i ekologiczna. To środowisko, w którym...
Jakub Tyczkowski

Jakub Tyczkowski

Zrównoważona konsumpcja i produkcja to cele, które dotyczą nas – obywateli i konsumentów, ale również, a może przede wszystkim – przedsiębiorców, producentów i dostawców. Jednym z zadań, zawartych w celu dwunastym, jest obniżenie do 2030 r. poziomu  wytwarzanych ...
dr hab., prof. ALK Bolesław Rok

dr hab., prof. ALK Bolesław Rok

Żyjemy głównie w miastach. W dodatku wielkość miast gwałtownie się powiększa. Ostatnie dane ze świata mówią już o 37 mega-miastach, czyli takich, w których żyje ponad 10 milionów ludzi. W Europie jeszcze takich miast nie ma, ale trend gwałtownego „zagęszczania się”...

Joanna Szymonek

Cel 8 jest to cel, który dla biznesu międzynarodowego, stanowi ogromne wyzwanie, gdyż dotyka najważniejszej współcześnie kwestii tj. optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstw, szczególnie kosztów pracy. Rozpatrując realizację Celu 8 w kontekście szans dla...